Nhờ các thầy cô bài hình.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Cho đường tròn (O; R), hai đường kính AB và MN. Đường thẳng BM và đường thẳng BN cắt tiếp tuyến kẻ từ A của (O; R) lần lượt tại M’ và N’. Gọi P và Q theo thứ tự là trung điểm của M’A và N’A.
a) Chứng minh rằng MNN’M’ là tứ giác nội tiếp.
b) Kẻ PI vuông góc với BQ, PI cắt OA tại H. Chứng minh rằng H là trung điểm của OA.
c) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác BPQ theo R.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-15 22:05:20 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Nhờ các thầy cô bài hình., Hình học 9. Cho đường tròn (O; R), hai đường kính AB và MN. Đường thẳng BM và đường thẳng BN cắt tiếp tuyến kẻ từ A của (O; R) lần lượt tại M’ và N’. Gọi P và Q theo thứ tự là trung điểm của M’A và N’A.a) Chứng minh rằng MNN’M’ là tứ giác nội tiếp.b) Kẻ PI vuông góc với BQ, PI cắt OA tại H. Chứng minh rằng H là trung điểm của OA.c) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác BPQ theo R.

https://tailieuhoctap.com/de-thi/nho-cac-thay-co-bai-hinh.mqkz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác