Nguyễn Hoàng Thùy Chi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

 
 
NHỜ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIỎI HÌNH TRỢ GIÚP
BÀI HÌNH 1.4.2018:
Cho tam giác ABC nhọn (AB
 
HD
Ta có góc BIA = góc BKA
    Góc BID = góc BKC
    Tam giác DIB đồng dạng với CKB
    BD/BC = DI/CK
    BD/2CM = AD/2CK
    BD/AD = CM/CK
Mà góc BDA = góc MCK
    Tam giác BDA đồng dạng với MCK (cgc)
    Góc CKM = góc DAB
Mà góc DAB = góc DAC ( D là điểm chính giữa cung BC)
    Góc CKM = góc DAC
    KM//AD
    Góc KMN = góc AND = góc CAN
    NCMK nội tiếp

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-04-01 21:56:25 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

đề thi Nguyễn Hoàng Thùy Chi, Hình học 9. NHỜ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIỎI HÌNH TRỢ GIÚP BÀI HÌNH 1.4.2018: Cho tam giác ABC nhọn (AB HD Ta có góc BIA = góc BKA  Góc BID = góc BKC  Tam giác DIB đồng dạng với CKB  BD/BC = DI/CK  BD/2CM = AD/2CK

https://tailieuhoctap.com/de-thi/nguyen-hoang-thuy-chi.mlvz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác