Nguyen Hoàng Thùy Chi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

 
 
 
Em nhờ thầy ĐINH VĂN HƯNG cùng thầy cô và các bạn giải giúp câu c và d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HD  Chú ý  FI = IE = IB = IC
c. góc FIB = 1800- 2.góc IBF
góc FED = góc FEB + góc DEB = góc FCB + góc DAB = (900 – góc FBC)+(900 – góc ABD)
 
= 1800- 2.góc IBF
    Góc FIB = góc FED => IDEF nội tiếp =>  góc EDM = góc EFI = góc FEI
    góc IDE = góc IEM ( kề bù với 2 góc bằng nhau)
    Tam giác IED đồng dạng với tam giác IEM
    IE2 = ID.IM => IE là tiếp tuyến của (DEM)
d. Ta có IE2 = ID.IM => IB2 = ID.IM = ID(ID + DM) = ID2 + ID.DM
=> IB2 – ID2 = ID.DM => (IB-ID)(IB+ID) =ID.DM
=> DC.BD = ID.DM(1)
Vì PN//EF => góc PNC = góc FEA
Mà góc FEA = góc PBC ( FECB nội tiếp)
    Góc PNC = góc PBC => tam giác DBP đồng dạng tam giác DNC
    DB.DC = DP.DN (2)
Từ (1)(2) => DM.ID = DP.DN => PINM nội tiếp
    dpcm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 17:12:01 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 15 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: docx
lần xem

đề thi Nguyen Hoàng Thùy Chi, Hình học 9. Em nhờ thầy ĐINH VĂN HƯNG cùng thầy cô và các bạn giải giúp câu c và d HD Chú ý FI = IE = IB = IC c. góc FIB = 1800- 2.góc IBF góc FED = góc FEB + góc DEB = góc FCB + góc DAB = (900 – góc FBC)+(900 –

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/nguyen-hoang-thuy-chi.gptz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác