Nguyễn Hoàng Thùy Chi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

 
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp câu c) – Em xin cảm ơn nhiều !
 
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tiếp tuyến của (O) tại A lấy điểm M (M≠A). Từ M kẻ cát tuyến MCD (C nằm giữa M và D; tia MD nằm giữa MA và MO) và tiếp tuyến thứ hai MI (I là tiếp điểm) với (O). Đường thẳng MO cắt các đường thẳng BC và BD lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng:
a) Bốn điểm A, M, I và O cùng thuộc một đường tròn.
b) ∠IAB = ∠AMO  .
c) O là trung điểm của EF.
 
 
 
HD
c. Gọi K là trung điểm của CD,
N đối xứng với A qua K
Ta có tứ giác MAKO nội tiếp
    Góc AKC = góc AOM = góc BOF
    Tam giác KCA đồng dạng với OBF (gg)
    OF/KA = BF/AC (1)
Ta có ACND là hình bình hành
    Góc CAN = góc ACD + góc NCD
= góc ACD + góc CDA
= góc ABD + góc CBA = góc EBF
    Góc ACN = góc FBE
Mà góc CAN = góc BFE
(Tam giác KCA đồng dạng với OBF)
    Tam giác CAN đồng dạng với BFE
    FE/AN = FB/AC (2)
    Từ (1) (2) => OF/KA = FE/AN
    FE = 2OF (do AN = 2AK)

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-03-31 11:43:01 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

đề thi Nguyễn Hoàng Thùy Chi, Hình học 9. Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp câu c) – Em xin cảm ơn nhiều ! Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Trên đường tiếp tuyến của (O) tại A lấy điểm M (M≠A). Từ M kẻ cát tuyến MCD (C nằm giữa M và D; tia

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/nguyen-hoang-thuy-chi.3ruz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác