Gửi em Nguyễn Hoàng Thủy Chi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

 
 
 
Em nhờ thầy ĐINH VĂN HƯNG cùng thầy cô và các bạn giải giúp câu c và d

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Ta có BE là phân giác góc DEF suy ra góc FEA=
d) Ta có
suy ra

suy ra DC. DB = DN. DP = (IC – ID) (IC+ ID) = IC2 – ID2 = IE2 – ID2 = IM.ID – ID2 =ID.IM  suy ra tứ giác PINM nội tiếp vậy khi A di động trên cung BC thì (MNP) luôn đi qua 1 điểm cố định I
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 22:37:07 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: docx
lần xem

đề thi Gửi em Nguyễn Hoàng Thủy Chi, Hình học 9. Em nhờ thầy ĐINH VĂN HƯNG cùng thầy cô và các bạn giải giúp câu c và d c) Ta có BE là phân giác góc DEF suy ra góc FEA= d) Ta có suy ra suy ra DC. DB = DN. DP = (IC – ID) (IC+ ID) = IC2 – ID2 = IE2 –

https://tailieuhoctap.com/de-thi/gui-em-nguyen-hoang-thuy-chi.yytz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan