Cần trợ giúp- Cảm ơn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Toán 8
 
 
 
Bài 76:  Cho tam giác ABC có điểm M thuộc tia đối của tia CB . Đường thẳng qua M cắt cạnh AC và AB lần lượt tại D và E. BD cắt CE tại K, AK cắt BC tại N. Chứng minh:
Bài giải:

Bài 77:  Cho tứ giác ABCD có AB cắt CD tại M, BC cắt AD tại N. Đường thẳng AC cắt BD, MN lần lượt tại I, J. Chứng minh:

 
Bài giải:

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-07-16 16:14:21 | Thể loại: Hình học 9 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi Cần trợ giúp- Cảm ơn, Hình học 9. Toán 8 Bài 76: Cho tam giác ABC có điểm M thuộc tia đối của tia CB . Đường thẳng qua M cắt cạnh AC và AB lần lượt tại D và E. BD cắt CE tại K, AK cắt BC tại N. Chứng minh: Bài giải: Bài 77: Cho tứ giá

https://tailieuhoctap.com/dethihinhhoc9/can-tro-giup-cam-on.g0b10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác