các bài tập hình học 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

                                     Các bài tập hình học 6
Câu 1: trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho .
a) Tia nào nằm giữa hai tia con lại?
b) Tính góc tOy
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy ko ? Vì sao?
 
Câu 2:  trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho xOy = 80’và xOt = 40’
a)      Tính góc tOy
      b)   Ot có phải là tia phân giác của xOy ko? Vì sao?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-05-09 14:39:11 | Thể loại: Hình học 6 | Lần tải: 151 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi các bài tập hình học 6, Hình học 6. Các bài tập hình học 6 Câu 1: trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho . a) Tia nào nằm giữa hai tia con lại? b) Tính góc tOy c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy ko ? Vì sao

https://tailieuhoctap.com/de-thi/cac-bai-tap-hinh-hoc-6.8q3zwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan