tiểu học Bài KT môn toán + tiếng việt cngd

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2017- 2018
MÔN TOÁN LỚP 1
(Thời gian làm bài 40 phút)
 
Họ tên học sinh: ..........................................................................................................
Lớp:  1.............  Trường Tiểu học Ninh phúc
Họ, tên giáo viên coi kiểm tra
Họ, tên giáo viên chấm bài kiểm tra
...........................................................................................
...........................................................................................
 
.................................................................................................
.................................................................................................
 
Điểm bài kiểm tra
Nhận xét của giáo viên chấm bài kiểm tra
 
 
..................................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................................
 
 
Bài 1: (1 điểm) Cho các số: 0; 7; 3; 10; 5; 9
 a, Xếp các số  trên theo thứ tự từ  bé đến lớn.
………………………………………………………………………………………
b, Xếp các số trên  theo thứ tự từ lớn đến bé.
………………………………………………………………………………………..
Bài 2: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau
...................
1
...................
...................
9
...................
 
Bài 3: (2 điểm) Tính:
 
 
 
 
 

    7 + 3  =                                                5  + 4 + 0  =
              8 – 5  =                                                7 – 7  + 10 =
Bài 4: (1 điểm) Điền dấu , =
               7  + 1 …. 8                                         6  -  4  …    2 + 5
               4 ….   6  -  4                                       7  +  0   ...     5 - 0
Bài 5: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp
a, Có         : 8 quả bóng                                b,Có      : 7 viên bi
        Thêm     : 2 quả bóng                                   Cho     : 4  viên bi
   Có tất cả :……. quả bóng ?                         Còn lại : ... viên bi ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 6:( 1  điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
 a, Que tính dài độ .............gang tay em.
 b, Bàn ngồi học ở lớp dài độ ........... sải tay em.
Bài 7: (1 điểm) Số
Trong hình bên có:
- Có ……. hình tam giác

 
 
 
 

    PHÒNG GD& ĐT TP NINH BÌNH   TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC  
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN- LỚP 1  Năm học 2017 – 2018  
 
Câu 1. (1 điểm)
 HS xếp đúng các số  thích hợp mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
Câu 2. (2 điểm) Mỗi ý làm  đúng được 0,5 điểm.
Câu 3. (2 điểm) mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
Câu 4. (1 điểm)
 Điền đúng dấu ( >;
Câu 5. (2 điểm)
        Mỗi ý viết được phép tính đúng 1 điểm
Câu 6. (1 điểm)
          Điền được mỗi ý đúng 0,5 điểm.
Câu 7( 1 điểm)
        Viết đúng số hình tam giác 1 điểm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PHÒNG GD& ĐT TP NINH BÌNH
  TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC
 
MA TRẬN BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN- LỚP 1 
Năm học 2017 – 2018
 
 
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
So sánh các số, sắp xếp thư tự các số. Cộng trừ trong phạm vi 10 và điền dấu phép tính.
Số câu
 
1
 
2
 
1
 
 
 
4
Viết phép tính thích hợp
Số câu
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
Hình học
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
Tổng
Số câu
 
1
 
3
 
2
 
1
 
7
 
 
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
 
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
So sánh các số, sắp xếp thư tự các số. Cộng trừ trong phạm vi 10 và điền dấu phép tính.
Số câu
 
1
 
2
 
1
 
 
 
4
Số điểm
 
2,0
 
2,0
 
2,0
 
 
 
6,0
Viết phép tính thích hợp
Số câu
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
Số điểm
 
 
 
2,0
 
 
 
 
 
2,0
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
Số điểm
 
 
 
 
 
1,0
 
 
 
1,0

Hình học
Số câu
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
Số điểm
 
 
 
 
 
 
 
1,0
 
1,0
Tổng
Số câu
 
1
 
3
 
2
 
1
 
7
Số điểm
 
2,0
 
4,0
 
3,0
 
1,0
 
10
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-14 13:59:36 | Thể loại: Giáo dục Tiểu học | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi tiểu học Bài KT môn toán + tiếng việt cngd, Giáo dục Tiểu học. PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ NINH BÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH PHÚC BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2017- 2018 MÔN TOÁN LỚP 1 (Thời gian làm bài 40 phút) Họ tên học sinh: ............................

https://tailieuhoctap.com/dethigiaoductieuhoc/tieu-hoc-bai-kt-mon-toan-tieng-viet-cngd.uwc20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác