Dưới đây là nội dung của bộ đề Toán 2020.

1)100 đề thi thử 2020 môn Toán các trường, sở giáo dục trên cả nước file word DEMO:https://drive.google.com/folderview?id=1pPejWDUpldWA5DPizWf3YT7UwrXPNVYw
2)30 đề thi thử 2020 môn Toán biên soạn bởi nhóm giáo viên chuyên luyện thi thủ khoa file word DEMO: https://drive.google.com/folderview?id=1owSg6SJEMqN13IVfYmyIC868gnLQL37W
3)25 đề thi thử 2020 môn Toán biên soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng file word DEMO: https://drive.google.com/folderview?id=1rxj7aPwMOusfT8EJer7pB0PHVvrsJLik
4)25 đề thi thử 2020 môn Toán sách CCBook - giáo viên Hồ Thức Thuận file word
DEMO: https://drive.google.com/folderview?id=1vpYhzHcD1KWfK812aZK4bU3U4-HZiQpw
5)20 đề thi thử 2020 môn Toán sách Megabook - giáo viên Nguyễn Xuân Nam file word DEMO: https://drive.google.com/folderview?id=1zJp4W7ncB5ujq6ao7SXcbSWUXLknOr--
6)20 đề thi thử 2020 môn Toán sách Penbook nhóm giáo viên Hocmai file word DEMO: https://drive.google.com/folderview?id=11elKqk9yzJZm42EMTSgeXEot3l8A7diy
7)45 đề thi thử 2020 môn Toán sách nhóm giáo viên Moon DEMO: https://drive.google.com/folderview?id=18ETFoO54BGzrixBRLVyrm5yILtjokFob
ĐẶC BIỆT NẾU ĐĂNG KÝ CẢ COMBO 7 BỘ SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI LÀ 500.000Đ VÀ TẶNG KÈM BỘ TÀI LIỆU VẬN DỤNG CAO GIÚP ĐẠT 9-10 điểm. LIÊN HỆ NGAY ZALO O937-351-107

ĐỀ SỐ 25
(Đề thi có 08 trang)
(Đề livestream)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Ngày chữa: 30/3/2020
Giáo viên: Hồ Thức Thuận, Nguyễn Văn Thế


Câu 1. Số cách chọn 2 học sinh từ 8 học sinh là
A. B. C. D.
Câu 2. Trong không gian , cho mặt phẳng: Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của ?
A. B. C. D. 
Câu 3. Nghiệm của phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 4. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao là
A. B. C. D. 
Câu 5. Số phức liên hợp của số phức là
A. B. C. D. 
Câu 6. Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm trên trục có tọa độ là
A. B. C. D. 
Câu 7. Cho cấp số cộng với và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. B. C. D. 
Câu 8. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

A. B. C. D. 
Câu 10. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.  B. C. D. 
Câu 11. Trong không gian , cho đường thẳng Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của ?
A. B. C. D. 
Câu 12. Với là số thực dương tùy ý, bằng
A. B. C. D. 
Câu 13. Thể tích khối nón có chiều cao và bán kính đáy là
A. B. C. D. 
Câu 14. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
A. B. C. D. 
Câu 15. Biết Khi đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 16. Cho hai số phức Trên mặt phẳng tọa độ điểm biểu diễn số phức có tọa độ là
A. B. C. D. 
Câu 17. Cho hình chóp có vuông góc với mặt phẳng , tam giác vuông cân tại và (minh họa như hình vẽ).

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng
A. B. C. D. 
Câu