ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN CÔNG DÂN LỚP 9 CÓ MA TRẬN, ĐÁP ÁN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT  MỘ ĐỨC                MA TRẬN ĐỀ THI HKI MÔN CD LỚP 9 TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÁNH                                           Năm học 2014-2015                                                   
 
              MA TRẬN     KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015  )  Môn :  GDCD   9 
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Tự chủ
Nêu được thế nào là người tự chủ
Hiểu được cách rèn luyện hàng ngày
 
 
 
Số câu
Số điểm
1/2 câu

½  câu

 
 
1Câu

Bảo vệ hòa bình
 
 
 
Hòa bình là khát vọng của các dân tộc ,của toàn nhân loại
 
Số câu
Số điểm
 
 
 
1 câu

1 câu

Hợp tác cùng phát triển
 
Nêu nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta
Biết hợp tác trong học tập lao động trong sinh hoạt
 
 
Số câu
Số điểm
 
½  câu

1/2  câu

 
1 câu

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc
Nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam
 
Bản thân biết kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đep  của cha ông, của dân tộc
 
 
Số câu
Số điểm
½  câu

 
½ câu

 
1 câu

Lí tưởng sống của thanh niên
 
 
Trình bày  ước mơ của em và việc em đã và sẽ làm để đạt đươc mơ ước đó
 
 
số câu
số điểm
 
 
 
1 câu

 
1câu
2 đ
Tổng số câu
Tổng số điểm
1 câu
2đ = 20%
1 câu
2đ = 20%
2 câu
4đ = 40%
1 câu
2đ= 20%
5 câu
10 đ
 
 
 
Trường         THCS Đức Chánh
Họ ,tên ………………………………
Lớp 9.....                 SBD...........
KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015)
Môn :  GDCD   9  Thời gian   45 phút
Ngày .....    /12/2014
Điểm
                                                              ĐỀ:
1) Thế nào là người tự chủ? Hàng ngày, bản thân em rèn luyện tính tự chủ như thế nào? (2đ)
2) Tại sao hòa bình là khát vọng của các dân tộc trên thế giới ? ( 2đ )
3)  Nêu nguyên tắc hợp tác của Đảng và Nhà nước ta ?  Nêu việc hợp tác của em có lợi cho bản thân, gia đình và nhà trường? (2đ)
4)  Nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ?
   Em đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp nào của cha ông và của dân tộc ? (2đ)
5) Mơ ước của em về tương lai là gì ?  Em đã và sẽ làm gì để đạt được mơ ước đó ? ( 2đ )
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
                                  ĐÁP ÁN
Câu 1/_Người làm chủ suy nghĩ ,tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh ,tình huống,luôn có thái độ bình tỉnh ,tự tin và biết điều chỉnh hành vi của mình .( 1đ )
    -Phải suy nghĩ kĩ trước khi nói ,trước khi làm …
     Sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ ,lời   nói ,hành động của mình đúng hay sai
       Kịp thời rút kinh nghiệm  sữa chữa ,  (1đ )
2/  Vì : Chiến tranh Thế giới I, II  đã gây biết bao thảm họa cho các dân tộc
          Nêu hâu quả chiến tranh Thế giới I, II  …
        Nêu hâu quả chiến tranh Việt nam….( 1 đ )
-         Hòa bình :Xây dựng mối quan hệ tôn trọng ,bình đẳng,thân thiện
-                          giữa  con người với  con người …
-                       Thiết lập  mối quan hệ hiểu biết, hữu nghị. hợp tác với mọi người …( 1 đ )
3 /Tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau ,không can thiệp vào công việc cuẩ nhau ,không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vữ lực 
,Bình đẳng và cùng có lợi
,Giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình  (1đ)
-Nêu việc hợp tác của bản thân :  - về học tập …….
Về lao động ……..Về sinh hoạt tập thể ….,( 1 đ )
4/_Yêu nước ,bất khuất chống giặc ngoại xâm,đoàn kết ,nhân nghỉa , cần cù lao động ,hiếu học ,tôn sư trọng đạo ,hiếu thảo .
,Các tập quán tốt đẹp và cách ứng xử mang bản sắc văn hóa Việt Nam ,nghệ thuật tuồng chèo và các làn điệu dân ca .,… ,( 1đ )
-Em đã kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đep nào của cha .ông,……..
Của dân tộc….(1 đ )
5/    Công dân tốt ….Nông dân SX giỏi ,chến sĩ ,Bác sĩ ,kĩ sư,ca sĩ ………
     Nổ lực học tập chăm ngoan …đạt học sinh …khá ,giỏi … Phẩm chất đạo đức …
Kĩ năng …Sức khỏe đã đạt được …( 1đ )
Em phải cố gắng ,phấn đáu học tập nhiều …nhiều hơn nữa ….Đạt nhiều thành tích cao hơn ….Tốt nghiệp THCS ,đậu vào lớp 10Trường…
Tốt nghiệp PTTH ,thi đậu vào Đại học ,CĐ,TC….học đạt khá ,giỏi ..
Phẩm chất đạo đức ….Nói đúng ,nói hay..được mọi người tin tưởng ,yêu quí …
Học tập ,làm việc vì bản thân ,gia đình , dân tộc và xã hội ,
Kĩ năng cố gắn vận dụng những điều đã học vào cuộc sống góp phần nâng cao cuộc sống gia đình…Nâng cao tài năng cho bản thân…
Sức khỏe : Thường xuyên tập TDTT phấn đấu sớm trở thành con người nhanh nhẹn,dẻo dai .có thân thể phát triển cân đối phù hợp với con người trong thời kì CNH,HĐH đát nước.( 1 đ)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-12-22 09:48:19 | Thể loại: GDCD - GDNGLL 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN CÔNG DÂN LỚP 9 CÓ MA TRẬN, ĐÁP ÁN, GDCD - GDNGLL 9. PHÒNG GD&ĐT MỘ ĐỨC MA TRẬN ĐỀ THI HKI MÔN CD LỚP 9 TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÁNH Năm học 2014-2015 MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I (2014-2015 ) Môn : GDCD 9 Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-hoc-ky-i-mon-cong-dan-lop-9-co-ma-tran-dap-an.bpy3zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác