de thi nghe lam vuon 11

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: NGHỀ LÀM VƯỜN
Thời gian : 45 phút
 
I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất
Câu 1: Cách sử dụng chế phẩm sinh học là:
a. Phun lên cây   b. Bôi lên cây  c. Ngâm vào củ, hạt              d. Bón vào đất và phun lên cây
Câu 2: Các chất ức chế sinh trưởng là:
a. IBA,NAA, IAA, ABA, CCC  b. IBA, NAA, IAA, ABA
c. ABA, eethylen, CCC  d. IBA, NAA, IAA, xytokylin, Gi
erellin
Câu 3: Nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng:
a. Nồng dộ liều lượng tùy ý            b. Đúng nồng dộ,đúng lúc và đúng phương pháp
c. Càng nhiều càng tốt   d. Phù hợp với đối tượng cây trồng
Câu 4: Để cành giâm mau mọc rễ và có nhiều rễ khỏe thì sử dụng chất nào sau đây:
a. Phân DAP  b. Phân Urê  c. Bassa  d. IAA, IBA
Câu 5: Cách sử dụng chất điều hòa sinh trưởng:
a. Phun lên cây, bón vào đất  b. Ngâm vào củ, hạt
c. Bón vào đất   d. Phun lên cây, bôi lên cây, tiêm vào cây và ngâm củ hạt             
Câu 6: Biện pháp được sử dụng phổ biến nhất để tạo cây cảnh lùn là:
a. Sử dụng chất ức chế sinh trưởng  b. Tưới nước bón bón
c. Cắt tỉa cành, lá và rễ    c. Tạo dáng thế
Câu 7: Nhóm chế phẩm sinh học diệt sâu bệnh:
a. Chế phẩm BT, phân VSV  b. Phân VSV, Phân hữu cơ vi sinh
c, Phân lân hữu cơ vi sinh,    d. Chế phẩm BT, chế phẩm virut BT
Câu 8: Hiên nay con đường sản xuất chất điều hòa sinh trưởng được sử dụng phổ biến và kinh tế nhất:
a. Chiết xuất từ thực vật  b. Lên men vi sinh vật
c. Tổng hợp hóa học   d. Chất ức chế sinh trưởng
Câu 9: Một số chất ức chế sinh trưởng tạo cây cảnh lun
a. CCC, IBA, NAA    b. CCC, TIBA, M.H     c. GA, TIBA d. M.H, NAA, IBA
Câu 10: Các chất kích thích sinh trưởng:
a. ABA, eethylen, CCC  b. IBA,NAA, IAA, ABA, CCC
c. IBA, NAA, IAA, ABA  d. IBA, NAA, IAA, xytokylin, Gi
erellin
II. Tự luận
Câu 1: Nêu ý nghĩa của một trong hai dáng thế cây sau đây: kiểu huyền nhai (thế thác đổ) và kiểu hai thân ( thế phụ tử)             
Câu 2: Hãy phân biệt sự khác nhau giữa chất điều hòa sinh trưởng và chế phẩm sinh học?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-09-05 19:41:50 | Thể loại: Family and Friends 3 | Lần tải: 46 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi de thi nghe lam vuon 11, Family and Friends 3. KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: NGHỀ LÀM VƯỜN Thời gian : 45 phút I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất Câu 1: Cách sử dụng chế phẩm sinh học là: a. Phun lên cây b. Bôi lên cây c. Ngâm vào củ, hạt d. Bón vào đất và phun lên cây Câu 2: Các chất ức chế sinh trưởng là: a. IBA,NAA, IAA, ABA, CCC b. IBA, NAA, IAA, ABA c. ABA, eethylen, CCC d. IBA, NAA, IAA, xytokylin, Gierellin Câu 3: Nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng: a. Nồng dộ liều lượng tùy ý b. Đúng nồng dộ,đúng lúc và đúng phương

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-nghe-lam-vuon-11.gj760q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác