de thi nghe lam vuon 11

  • 02/09/2019 03:52:19
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.03 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: NGHỀ LÀM VƯỜN
Thời gian : 45 phút

I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất
Câu 1: Cách sử dụng chế phẩm sinh học là:
a. Phun lên cây b. Bôi lên cây c. Ngâm vào củ, hạt d. Bón vào đất và phun lên cây
Câu 2: Các chất ức chế sinh trưởng là:
a. IBA,NAA, IAA, ABA, CCC b. IBA, NAA, IAA, ABA
c. ABA, eethylen, CCC d. IBA, NAA, IAA, xytokylin, Gibberellin
Câu 3: Nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng:
a. Nồng dộ liều lượng tùy ý b. Đúng nồng dộ,đúng lúc và đúng phương pháp
c. Càng nhiều càng tốt d. Phù hợp với đối tượng cây trồng
Câu 4: Để cành giâm mau mọc rễ và có nhiều rễ khỏe thì sử dụng chất nào sau đây:
a. Phân DAP b. Phân Urê c. Bassa d. IAA, IBA
Câu 5: Cách sử dụng chất điều hòa sinh trưởng:
a. Phun lên cây, bón vào đất b. Ngâm vào củ, hạt
c. Bón vào đất d. Phun lên cây, bôi lên cây, tiêm vào cây và ngâm củ hạt
Câu 6: Biện pháp được sử dụng phổ biến nhất để tạo cây cảnh lùn là:
a. Sử dụng chất ức chế sinh trưởng b. Tưới nước bón bón
c. Cắt tỉa cành, lá và rễ c. Tạo dáng thế
Câu 7: Nhóm chế phẩm sinh học diệt sâu bệnh:
a. Chế phẩm BT, phân VSV b. Phân VSV, Phân hữu cơ vi sinh
c, Phân lân hữu cơ vi sinh, d. Chế phẩm BT, chế phẩm virut BT
Câu 8: Hiên nay con đường sản xuất chất điều hòa sinh trưởng được sử dụng phổ biến và kinh tế nhất:
a. Chiết xuất từ thực vật b. Lên men vi sinh vật
c. Tổng hợp hóa học d. Chất ức chế sinh trưởng
Câu 9: Một số chất ức chế sinh trưởng tạo cây cảnh lun
a. CCC, IBA, NAA b. CCC, TIBA, M.H c. GA, TIBA d. M.H, NAA, IBA
Câu 10: Các chất kích thích sinh trưởng:
a. ABA, eethylen, CCC b. IBA,NAA, IAA, ABA, CCC
c. IBA, NAA, IAA, ABA d. IBA, NAA, IAA, xytokylin, Gibberellin
II. Tự luận
Câu 1: Nêu ý nghĩa của một trong hai dáng thế cây sau đây: kiểu huyền nhai (thế thác đổ) và kiểu hai thân ( thế phụ tử)
Câu 2: Hãy phân biệt sự khác nhau giữa chất điều hòa sinh trưởng và chế phẩm sinh học?

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ