bai 26:một số vấn đề về hoa và cây cảnh

  • 02/09/2019 03:53:30
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: ppt , dung lượng : 7.18 M, số trang : 33 ,tên

Slides

bai 26:một số vấn đề về hoa và cây cảnh slide 1
bai 26:một số vấn đề về hoa và cây cảnh slide 2
bai 26:một số vấn đề về hoa và cây cảnh slide 3
bai 26:một số vấn đề về hoa và cây cảnh slide 4
bai 26:một số vấn đề về hoa và cây cảnh slide 5

Chi tiết

Bài 26.
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOA
VÀ CÂY CẢNH
Phần B: HOA, CÂY CẢNH VÀ RAU
Hãy kể tên một số loài hoa và cây cảnh mà em biết ?
I. Vai trò, giá trị kinh tế của hoa, cây cảnh
Vai trò của hoa và cây cảnh
- Là một bộ phận của cây trồng nông nghiệp, rất gần gũi với con người.
Là món ăn tinh thần của con người, làm tăng thêm ý nghĩa cuộc sống

Quan sát những hình ảnh sau và cho biết giá trị kinh tế của hoa, cây cảnh?
2. Giá trị kinh tế của hoa, cây cảnh
- Bán và xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao
Hoa tulip
Hoa phong lan
Hoa loa kèn
Hoa lay ơn
- Là nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và mỹ phẩm
II. Phân loại hoa, cây cảnh
Phân loại hoa
Căn cứ vào thời gian sống:
- Hoa thời vụ
- Hoa lưu niên
Phân biệt sự khác nhau giữa hoa thời vụ và hoa lưu niên ?
Hoa thời vụ
Hoa lưu niên
Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo người ta phân loại hoa thành những nhóm nào?
b. Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo :
- Nhóm cây thân gỗ - Nhóm thân leo
hoa thiên lý
Hoa tương vi
Nhóm cây sống - Nhóm cây thân mềm
dưới nước


Hoa sen
Cẩm tú cầu
2. Phân loại cây cảnh
Nghiên cứu SGK cùng với kiến thức thực tiễn em hãy cho biết cây cảnh được phân loại như thế nào?
Cây cảnh tự nhiên:
Là những cây có sẵn trong thiên nhiên, tự bản thân nó đã được trang trí làm cảnh
b. Cây dáng:
Là cây cảnh mà người chơi chỉ chú ý nhiều tới dáng vẻ của nó.
Cây dương liễu
Cây bách tán
Cây thông
Cây tùng la hán
c. Cây thế :
Là một loại cây cảnh đặc biệt còn gọi là Bon sai
Cây thế có những đặc điểm sau:
- Cây được trồng trong chậu
Nhiều tuổi, thấp ( 10cm – 1m)
Chịu tác động của những nghệ nhân cây cảnh
Phải có ý nghĩa trong cuộc sống
Thế ngũ nhạc
Thế thác đổ
Thế phụ tử
Thế mẫu tử
Câu 1: Những hình ảnh sau đây thể hiện điều gì?
Câu 2: Quốc gia nào sau đây sản xuất và xuất khẩu hoa đứng đầu thế giới?
Việt nam
Thái lan
Hà lan
Pháp
Câu 3: Quan sát những hình ảnh sau hãy phân loại hoa thành các nhóm dựa vào đặc điểm cấu tạo?
Câu 4: Những hình ảnh nào sau đây là cây cảnh tự nhiên, cây dáng và cây thế (Bon sai)


Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

XEM TRƯỚC BÀI 27
Dặn dò:

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ