KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN
TRƯỜNG THCS THẠCH KIỆT
 
Số: /BC-THCS
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thạch Kiệt, ngày 18 tháng 03 năm 2019
 
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 – 2019 và dự kiến kế hoạch năm học 2019 - 2020
 
 
Thực hiện Công văn số: 70/PGD&ĐT ngày 04/03/2019 của phòng GD&ĐT Tân Sơn về Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 và dự kiến kế hoạch năm học 2019-2020;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương năm học 2018-2019. Trường THCS Thạch Kiệt Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018-2019 và dự kiến kế hoạch năm học 2019-2020 như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019.
1. Đánh giá về công tác tuyển sinh, huy động học sinh đến trường, qui mô mạng lưới trường lớp, các loại hình trường lớp;
+ Công tác tuyển sinh: Năm học 2018-2019 Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo theo Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018 - 2019.  Năm học 2018- 2019 Trường THCS Thạch Kiệt tuyển sinh 100% học sinh HTCTTH trên địa bàn vào THCS theo quy định.
Ngay từ đầu năm học 2018-2019 nhà trường đã tổ chức thực hiện công tác vận động các đối tượng trong độ tuổi ra lớp đạt 252/254 học sinh còn 2 đối tượng nghỉ học trong đó khối lớp 8 nghỉ học 1( 01 học sinh khuyết tật không có khả năng tiếp cận giáo dục), khối lớp 9 nghỉ học 1( do điều kiện gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa không có điều kiện đến trường). Trong năm học nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số. Tính đến thời điểm tháng 3/2019 tổng số học sinh của nhà trường là 251( có 01 học sinh chuyển trường trong tháng 12/2018) và không có hiện tượng học sinh nghỉ học dài ngày, học sinh ngỉ học giữa trừng.
+ Quy mô mạng lưới trường lớp.
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Thạch Kiệt, đặc biệt là phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Sơn đã giúp nhà trường định hướng phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục ở địa phương.
- Tổng số học sinh đầu năm: 252 học sinh;  Tổng số lớp: 8 lớp học.

- Tổng số học sinh hiện tại: 251 ( chuyển 1 HS lớp 8) ;    Tổng số lớp: 8 lớp.
Khối 6: 2 lớp                Tổng số học sinh: 71.
Khối 7: 2 lớp                Tổng số học sinh: 72.
Khối 8: 2 lớp                Tổng số học sinh: 52( chuyển 1).
Khối 9: 2 lớp                Tổng số học sinh: 56.
- Tỷ lệ duy trì sĩ số : 100%
+ Trong đó: chuyển đến: chuyển đi 1 HS( khối lớp 8)
Nguyên nhân: Để thuận lợi cho việc tham gia học tập và điều kiện chăm sóc của gia đình đối với các em học sinh.
2. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019:
a. Kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương.
- Chi bộ, Ban giám hiệu đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng và chấp hành tốt sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương.
b. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Chuyên môn nhà trường đã chỉ đạo giáo viên tập chung rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành của môn học nhằm phát hiện và điều chỉnh những nội dung dạy học trùng nhau trong cấp học, khối lớp; những nội dung trong SGK sắp xếp chưa hợp lý; những nội dung không phù hợp với địa phương, điều kiện của nhà trường, loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu, không phù hợp và bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp, khoa học. Từ đó, cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học cho phù hợp. Bám sát vào hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch thời gian năm học để xây dựng kế hoạch dạy học.
- Dạy học tích hợp, liên hệ thực tế khi dạy học: Các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn đã rà soát chương trình và lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp, liên môn theo hướng dẫn tại Văn bản số 17/PGD&ĐT ngày 26/01/2015 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá và sinh hoạt chuyên môn trên mạng thông tin “trường học kết nối”, Văn bản số 399/PGD&ĐT ngày 05/10/2015 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn xây dựng và thực hiện chuyên đề dạy học. Văn bản số 309/PGD&ĐT ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
- Thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh: Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực, tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tuy nhiên kết quả còn hạn chế so với kế hoạch đề ra. Cụ thể:

+ Giáo viên còn chậm đổi mới phương pháp dạy học, việc vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực tuy đã thực hiện nhưng còn hạn chế.
+ Việc sử dụng đồ dùng, thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin còn ít. Chưa hiệu quả.
- Đổi mới kiểm tra đánh giá: Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá. Kết quả bước đầu giáo viên đã có ý thức đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét đánh giá kết quả học tập đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra.
- Công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường và tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, học sinh năng khiếu khối 6,7,8 cấp huyện: Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.
Chất lượng hai mặt giáo dục học kỳ I năm học 2018 – 2019:
 
Xếp loại
Học lực:
Hạnh Kiểm
Kết quả
Tỷ lệ
Kết quả
Tỷ lệ
    Giỏi (tốt)
17
6,77%
161
63,89%
Khá
84
33,47%
69
27,38%
Trung bình
144
57,37%
22
8.73%
Yếu
6
2,39%
0
0
Cộng
251
100%
252
100%
( Ghi chú: Trong đó có 01 học sinh khuyết tật không đánh giá bằng điểm số)
Kết quả tham gia các cuộc thi các cấp tổ chức.
+ Giáo viên: Trong cuộc thi chọn, công nhận GVG cấp huyện: Trường có 02 thầy cô giáo được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện, 3 giáo viên củ nhiệm đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.
+ Học sinh giỏi cấp huyện:
- Thi học sinh giỏi lớp 9: 5 em HS đạt giải trong đó: 5 giải khuyến khích.
- Thi NCKH: 01 giải khuyến khích
-Thi Tiếng anh trên internet: 5 học sinh đạt giải khuyến khích.

- Thi giải toán bằng tiếng việt trên internet: 5 học sinh đạt giải khuyến khích.
- Thi vât lí trên internet: 1 học sinh đạt giải khuyến khích
 - Giao lưu câu lạc bộ Tiếng anh: 03 cá nhân đạt giải KK
 + Học sinh giỏi cấp tỉnh:
-Thi giải toán bằng tiếng việt trên internet: 1 học sinh đạt giải khuyến khích.
Nhà trường tích cực chỉ đạo bồi dưỡng, ôn luyện củng cố kiến thức để học sinh học sinh tham gia các cuộc thi của các cấp tổ chức trong thời gian tới đạt kết quả tốt nhất.
Đến thời điểm hiện tại tháng 3/2019 trường không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, Không có học sinh nghỉ học dài ngày, không có học sinh nghỉ học giữa trừng.
   c. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Hoạt động ngoại khóa: Nhà trường đã phối hợp với trạm y tế xã Tân Sơn tổ chức Tư vấn về sức khoẻ cho học sinh trong học kỳ I; Đồng thời tổ chức cho 251 học sinh tham gia thi tìm hiểu kiến thức phòng chống dịch bệnh. Giáo dục giới tính..... được thực hiện lồng ghép trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa; Hoạt động giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống được tích hợp trong các môn học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Phú Thọ trong đó tập chung chủ yếu vào các kĩ năng như tư duy, giao tiếp, tự học và kĩ năng làm chủ bản thân. Công tác giáo dục kĩ năng sống do giáo viên trực tiếp giảng dạy các bộ môn có tích hợp giáo dục KNS và thông qua các hoạt động ngoại khóa do đồng chí Tổng phụ trách đội xây dựng kế hoạch; Công tác tư vấn nghề nghiệp được thực hiện ở khối lớp 9 với thời lượng 9 tiết/năm theo văn bản số 754/QĐ-SGD&ĐT ngày 08/10/2009 của Sở GD&ĐT Phú Thọ.
- Hoạt động bảo vệ môi trường, lớp học, nhà trường: Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể 100% học sinh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và giữ gìn tài sản chung của nhà trường. Đội tự quản học sinh đã thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt động vệ sinh trường lớp.
- Công tác chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương vẫn còn hạn chế do điều kiện kinh tế và công tác huy động gặp nhiều khó khăn.

d. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục:
  -Trường THCS đã tham mưu , kết hợp với các đơn vị giáo dục trên địa bàn để hoàn thành công tác phổ cập giáo dục và giữ vững các tiêu chí phổ cập giáo dục của địa phương, đơn vị.
- Đã hoàn thiện công tác điều tra, tổng hợp số liệu và báo cáo với Ban chỉ đạo phổ cập cấp huyện.
- Phối hợp tốt với các đoàn thể chính quyền địa phương và phụ huynh trong công tác vận động học sinh đến lớp. Kết quả trong học kỳ I nhà trường không có học sinh bỏ học.
e. Công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm:
­Nhà trường đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp về dạy thêm học thêm. Kết quả không có đồng chí giáo viên nào tổ chức dạy thêm trái quy định. Nhà trường cũng không tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm mà chỉ tổ chức bồi dưỡng phụ đạo kiến thức cho học sinh vào buổi chiều.
g. Công tác giáo dục pháp luật; đảm bảo ATGT, an ninh trật tự; phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ; phòng tránh các hiểm họa thiên tai; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường:
Trong học kỳ I năm học 2018-2019 nhà trường không có học sinh vi phạm hoặc bị tai nạn giao thông, an ninh trật tự trong nhà trường luôn được đảm bảo, không có các tai nạn thương tích, cháy nổ; các hiểm họa thiên tai; dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; các tệ nạn xã hội xảy ra trong nhà trường.
h. Công tác giáo dục địa phương theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo được thực hiện nghiêm túc
i. Công tác dạy nghề phổ thông, giáo dục hướng nghiệp:
- Công tác dạy nghề phổ thông được thực hiện lồng giép trong giảng dạy môn tin học( theo hướng dẫn của phòng GD&ĐT)
- Công tác giáo dục hướng nghiệp thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.
k. Công tác ứng dụng CNTT:
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của nhà trường được nhà trường thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên còn nhiều hạn chế.
l. Công tác kiểm tra nội bộ:
- Công tác kiểm tra nội bộ được Ban giám hiệu thực hiện nghiêm túc.

Kiểm tra chuyên đề được 18/18 giáo viên. trong đó xếp loại:
Tốt 8/18 đạt  44,4%;    Khá 7/18  đạt 38,9%;   Trung bình: 3/18 chiếm 16,7%.
          Kiểm tra Toàn diện được 9/18 giáo viên trong đó xếp loại:
    Tốt: 5/9 chiếm 55,6%; Khá: 3/9 chiếm 33.3%;    Trung bình 1/9 chiếm 11,1%
3. Đánh giá về các điều kiện đảm bảo thực hiện kế hoạch: Đội ngũ, ngân sách, huy động nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học...;
a. Về đội ngũ:
- Đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường hiện tại cơ bản đảm bảo. Cụ thể
Tổng số
CBQL
Giáo viên
Nhân viên
Ghi chú
HT
PHT
BC

Kế toán
Văn thư
23
1
1
18
0
1
1
 1 Nhân viên y tế( HĐ)

+ Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường nhiệt tình, có tinh thần thái độ làm việc tốt, đã khơi dậy được các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong nhà trường. Thường xuyên thực hiện các chuyên đề về đổi mới phương pháp vào công tác giảng dạy trong nhà trường, giao lưu học hỏi, đúc rút kinh nghiệm vào công tác giảng dạy, đã tạo được niềm tin tưởng, uy tín với học sinh và phụ huynh. Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
b. Về ngân sách và huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.
- Về ngân sách của nhà nước thực hiện đầy đủ đảm bảo theo quy định.
- Việc huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục: Các khoản huy động chủ yếu từ nguồn đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh còn hạn chế do tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong xã còn chiếm tỷ lệ cao. Kết quả đến thời điểm hiện tại nhà trường mới huy động ủng hộ tài trợ cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất được 22.000.000đ (đã nộp vào kho bạc nhà nước và hành tự thu chi đúng theo kế hoạch và quy định)
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: Cơ bản đảm bảo. Cụ thể:
Số lượng phòng học
Phòng học tin
Thiết bị CNTT phục vụ CTQL
Thư viện, Phòng học bộ môn
Tổng số
Phòng học kiên cố
Sốphòng
Số máy tính
Tổngsố máy vi tính
Số máyphô tô
Sốmáy in
Số máy chiếu
Số đường truyền internet
Thư viện tiên tiến
năm
Phòng học bộ môn
8
8
1
20
3
0
3
 1
2
2016
5

4.Những khó khăn, vướng mắc, giải pháp:
+ Một bộ phận không nhỏ phụ huynh thường đi làm ăn xa thường ít quan tâm đến con cái, bên cạnh đó tư tưởng phó mặc cho nhà trường là những khó khăn rất lớn đến việc duy trì sĩ số, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó tỷ lệ hộ nghèo cao, nên khó khăn trong công tác huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục.
 Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trên là do giáo viên chưa đồng bộ về ban khoa, còn thiếu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh... và một phần do đời sống kinh tế của nhân dân địa phương còn nhiều khó khăn đặc biệt còn có nhiều hộ nghèo nên chưa thực sự quan tâm sâu sát đến việc học tập của con em mình và cũng khó khăn cho việc huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Công tác đổi mới giáo dục còn chậm do lực lượng giáo viên của nhà trường đa phần là giáo viên trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, còn thụ động…
+ Giải pháp:
- Chi bộ, ban giám hiệu thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục cho phụ huynh.
- Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động các nguồn đóng góp của các cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương nhằm tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Ngoài các nguồn huy động đóng góp nhà trường bằng các nguồn chi tiêu tiết kiệm để đầu tư mua sắm các thiết bị đồ dùng dạy học, sách, báo, tài liệu tham khảo để phục vụ cho công tác giáo dục.
Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn.
Tạo mọi cơ sở vật chất tối thiểu cho CB - GV và học sinh đáp ứng nhu cầu dạy và học
Phát huy tốt hiệu quả sử dụng phòng thiết bị, phòng thư viện để đưa vào từng bài dạy cả lý thuyết và thực hành đúng mục tiêu bài dạy.
Nhà trường tận dụng mọi nguồn thu để hỗ trợ mua sắm cơ sở vật chất, đồ dựng dạy học.
Tiếp tục, duy trì, tu bổ khuân viên nhà trường theo các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Trường Xanh - Sạch -Đẹp; trường học thân thiện, học sinh tích cực. Các lớp chú ý vệ sinh trường lớp , treo ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu và trang trí đúng quy định. Tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng chống ma tuý, HIV......
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học. Trong giảng dạy cần phát huy tối đa tính tích cực chủ động của học sinh, từng bước áp dụng cho học sinh học theo nhóm nhỏ… sao cho học sinh khắc sâu được kiến thức cơ bản của tiết dạy, tiếp thu bài tốt hơn.

Thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chuyên môn. Phó Hiệu trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ bộ môn cần có kế hoạch cụ thể cho từng buổi sinh hoạt. Đồng thời cần phối hợp tốt với nhau để buổi sinh hoạt chuyên môn có chất lượng, bổ ích, có tác dụng thiết thực cho những bài dạy sau. Thực hiện tốt việc giáo dục ngoài giờ lên lớp, các chủ đề tự chọn.
Công tác thi đua: Truờng đạt tập thể lao động tiên tiến năm học 2018-2019; Các chỉ tiêu đăng kí của trường đều hoàn thành, 100% cán bộ giáo viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.
Nhà trường thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường để cùng vận động học sinh đi học đều đặn, không bỏ học giữa chừng, góp phần giáo dục và duy trì sĩ số học sinh.
II: Phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2019-2020.
1. Kế hoạch về công tác tuyển sinh, huy động học sinh đến trường để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trung học cơ sở.
- Năm học 2019- 2020 trường THCS Thạch Kiệt duy trì 08 lớp và tiếp tục huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Tổng số học sinh trong nhà trường dự kiến khoảng 268 học sinh. Cụ thể:
+ Khối 6: 02 lớp = 73 học sinh.
+ Khối 7: 02 lớp = 71 học sinh
+ Khối 8: 02 lớp = 72 học sinh
+ Khối 9: 02 lớp = 52 học sinh.
     - Công tác tuyển sinh: 100% học sinh trong độ tuổi, học sinh HTCHTH ra lớp;
- Nâng cao chất lượng giáo dục đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông, GDTX-GDNN đạt 80% trở lên.
- Công tác phổ cập giáo dục: Kết hợp với các tổ chức ban ngành làm tốt công tác PCGD và duy trì PCGD mức độ 3 trường THCS.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch của đơn vị năm học 2019-2020:
- Tăng cường bổ xung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các kiều kiện thiết yếu để thực hiện tốt công tác đổi mới chương trình ,sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học theo lộ trình của bộ giáo dục.
- Nâng cao chất lượng dạy học. Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức lối sống cho HS, thực hiện có hiệu quả phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy học đường, thực hiện tốt GD TTATGT, giữ vững ANTT trong nhà trường. Duy trì vững chắc tỷ lệ phổ cập GDTHCS, thực hiện kế hoạch PCGD bậc Trung học. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trọng tâm nâng cao chất lượng dạy– học, mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo.
- Tăng cường nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên nhân trong nhà trường.
- Tham mưu với cấp trên sửa chữa, bổ xung trang thiết bị để công tác giảng dạy của nhà trường đạt kết quả cao nhất. đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia tiến tới tham gia đánh giá kiểm định chất lượng trong năm học tới.
- Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
- Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn
- Tham mưu các cấp lãnh đạo bổ xung đủ số lượng nhân viên.
- Tiếp tục phát huy, duy trì mục tiêu phấn đấu danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.
- Huy động 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
- Duy trì sĩ số: 100%.
- Lên lớp : 251 HS = 100%.
- Học lực khá - giỏi: 45 %;    Hạnh kiểm khá tốt:  90%.
- TNTHCS:  56 HS = 100% 
* Đối với GV- CBVC: CSTĐ: 3 đ/c; LĐTT: 10 đ/c.
- Công đoàn viên XS : 3 Đ/C; Phụ nữ hai giỏi: 19; Gia đình văn hóa: 22.
- Tập thể: 2 tổ:  L§TT.
- Liên đội: Xuất sắc.
- Công đoàn: Vững mạnh Xuất sắc.
- Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh.
- Trường:  Tập thể LĐXS.
3.Kế hoạch tổ chức thực hiện các điều kiện đảm bảo: Đội ngũ, ngân sách, huy động nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học,...;
a. Đội ngũ: Dự kiến tổng số đội ngũ cần để đảm bảo cho công tác dạy và học là 24. Trong đó
- Cán bộ quản lí: 02; - Giáo viên: 17; - Nhân viên: 05.
b. Về ngân sách và việc huy động nguồn lực tài chính
+ Trong năm học 2019-2020  nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và tuyên truyền nhằm huy động các nguồn đóng góp tự nguyện để tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo các điều kiện để thực hiện công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo lộ trình từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2015 của bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục thực hiện tiết kiệm và hiệu quả các nguồn ngân sách của nhà nước
- Tham mưu với chính quyền địa phương để huy động các nguồn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn.
Thực hiện tốt thu, chi ngân sách thường xuyên theo các văn bản hướng dẫn hiện hành, chấp hành tốt luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn luật ngân sách nhà nước.
c. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
+ Sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị dạy học đảm bảo cho công tác giáo dục trong nhà trường, duy  trì công tác trường chuẩn quốc gia.
4.Những giải pháp thực hiện; kiến nghị, đề xuất.
a. Những giải pháp thực hiện:
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhà trường về việc đảm bảo kế hoạch giáo dục. Trong đó có việc nâng cao chất lượng đào tạo và giữ vững kỷ cương nhà trường.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, xử lý kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng thông tin
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh; Tăng cường sử dụng đồ dùng thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Thực hiện tốt công tác dạy phụ đạo, bồi dưỡng học sinh học buổi chiều.
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư bổ xung ngân sách cho xây dựng cơ sở vật chất cũng như bổ xung đội ngũ giáo viên, nhân viên nhằm đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm huy động các nguồn đóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn...
- Phát huy vai trò của tổ chức hội, các đoàn thể trong công tác động viên học tập và làm việc. Xây dựng ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp trong công tác vận động học sinh ra lớp và quan tâm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Chăm lo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Thực hiện áp dụng bộ tiêu trí đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng để bồi dưỡng đội ngũ có đủ trình độ, đủ năng lực, đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu, nhiệm vụ công tác. Tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối

 tượng học sinh.
- Xác định mục tiêu và tầm nhìn chiến lược nhà trường để bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ. Tập trung quán triệt, nghiên cứu điều lệ nhà trường, quy định đạo đức nhà giáo; Đánh giá chặt chẽ theo các các tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp để xác định đối tượng bồi dưỡng và đào tạo
-Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học.
- Hướng dẫn bộ phận chuyên môn, bộ môn xây dựng kế hoạch soạn giảng phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế học sinh. Lên lớp đúng giờ kiểm diện học sinh trong từng buổi học, có biện pháp nhắc nhở uốn nắn học sinh trong từng tiết học.
- Sử dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ đúng chuyên môn được đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của từng giáo viên. Bồi dưỡng kỹ năng về ngiệp vụ sư phạm; kỹ năng tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục. Kỹ năng giao tiếp với cán bộ và người dân địa phương. Công tác dân vận và mối quan hệ quần chúng.
- Tiếp tục thiết lập kỷ cương xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Mỗi cán bộ, giáo viên phải năm vững pháp lệnh công chức, viên chức, luật viên chức, điều lệ nhà trường trung học phổ thông. Năm chắc chức năng nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, nội quy, quy chế chuyên môn.
- Huy động các lực lượng, ban ngành đoàn thể địa phương tham gia vào công tác phổ cập Giáo dục. Phát huy vai trò chi hội khuyến học trong nhà trường, chi hội chữ thập đỏ, ban đại diện cha mẹ học sinh, liên kết các tổ chức hội nhằm đạt được kết quả công tác giáo dục toàn diện.Thực hiện điều tra nắm bắt thông tin độ tuổi học sinh trên địa bàn phường, tham mưu với ban chỉ đạo phổ cập xã, cơ quan cấp trên về duy trì công tác PCGD ở địa phương.
b. Đề xuất, kiến nghị
+ Đối với UBND huyện.
- Quan tâm tạo điều kiện về nguồn lực đầu tư, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị dạy học, CSVC của nhà trường để duy trì, củng cố vững trắc các tiêu chí trường THCS đạt chuẩn quốc gia cũng như công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa trong thời gian tới.
+ Đối với Phòng GD&ĐT.
- Luôn quan tâm theo dõi chỉ đạo, có định hướng và giải pháp tích cực giúp đỡ đơn vị bám sát thực hiện nhiệm vụ.
 - Ổn định, tăng cường đội ngũ giáo viên, nhân viên có phẩm chất và năng lực công tác tốt.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-03-26 12:59:49 | Thể loại: Đoàn - Đội | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
lần xem

đề thi KẾ HOẠCH GIÁO DỤC, Đoàn - Đội. PHÒNG GD&ĐT TÂN SƠN TRƯỜNG THCS THẠCH KIỆT Số: /BC-THCS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thạch Kiệt, ngày 18 tháng 03 năm 2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện kế hoạch phát tri

https://tailieuhoctap.com/dethidoandoi/ke-hoach-giao-duc.8n040q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác