KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD & ĐT TÂN SƠN
TRƯỜNG THCS THẠCH KIỆT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2018 - 2019
 
PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ vào Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/08/2018 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ củ yếu của ngành giáo dục năm học 2018-2019
Căn cứ vào công văn số 309/PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Sơn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục THCS năm học 2018-2019;
Thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THCS Thạch Kiệt;
Ban chuyên môn trường THCS Thạch Kiệt xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác chuyên môn năm học 2018-2019 như sau:             
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I/ ĐẶC ĐIỂM THUẬN LỢI-KHÓ KHĂN:
 + Đặc điểm của địa phương:
Thạch Kiệt là một xã có điều kiện kinh tế khó khăn của huyện Tân sơn, địa bàn rộng gồm 12 khu hành chính đường xá đi lại nhiều khó khăn, Xã Thạch Kiệt có nền kinh tế phát triển chậm, tổng thu nhập bình quân trên đầu người còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã cao.
Diện tích tự nhiên: 5324,13 ha
Số hộ: 1049   
Số khẩu: 4263  
Người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ: 81,6  %
Số Hộ nghèo: 162   Tỷ lệ: 15,28 %
Số hộ cận nghèo: 195   Tỷ lệ: 18,4%
+ Đặc điểm của nhà trường:
Thuận lợi:
- Xã Thạch Kiệt có nền giáo dục phát triển ổn định, hệ thống giáo dục từ Mầm Non đến THPT, trên địa bàn có trường Mầm Non, Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
- Trường THCS Thạch Kiệt được đầu tư xây dựng cơ bản theo lộ trình đến tháng 12/2018 nhà trường đạt chuẩn Quốc Gia.
- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn
- Đa số giáo viên trẻ, có năng lực và nhiệt huyết với công việc, được tham gia các lớp tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học.
1

 


- Trường trung học cơ sở Thạch Kiệt được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nhà trường
- Kinh tế: Là một xã miền núi có 6 khu dân cư đang thụ hưởng chương trình 30a của chính phủ nên nền kinh tế của xã đang trên đà phát triển, góp phần thúc đẩy công tác xây dựng CSVC các nhà trường trong toàn xã, số hộ đói nghèo giảm dần, công trình điện đã về với thôn xóm, đời sống của nhân dân địa phương dần ổn định.
- Văn hoá giáo dục: Do nền kinh tế được nâng lên nên nhận thức của nhân dân địa phương về VHXH cũng được nâng cao, có sự quan tâm hơn đến sự nghiệp giáo dục. Số học sinh trong độ tuổi huy động ra lớp đạt tỷ lệ 99%. Học sinh được hưởng nhiều chế độ chính sách của nhà nước dành cho việc học tập như: chế độ chi phí học tập.
- Nhận thức của nhân dân về giáo dục ngày càng tiến bộ; kết quả  giáo dục từng bước được nâng lên.
- Cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện đáng kể, đủ lớp cho học một ca.
3. Khó khăn
- Địa bàn dân cư rộng, không tập chung nên việc đi lại và học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Các khu dân cư không tập trung, đi lại xa khu trung tâm trường: Như khu Lóng tới 9km, Minh Nga, Dàn Dụt cách 5km, Khu Dặt qua sông Bứa.
- Số hộ nghèo cao chiếm tỷ lệ 15,28% nên nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm, chăm lo tới học tập của con em mình.
- Cơ sở vật chất mới đáp ứng nhu cầu dạy và học ở mức độ tối thiểu vì thiếu các trang thiết bị dạy học sau quá trình sử dụng đã hư hỏng nhiều.
- Đội ngũ giáo viên trẻ, đang trong độ tuổi sinh đẻ nên có phần nào ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng dạy và học.
- Chất lượng học sinh: một số ít học sinh chưa xác định được động cơ học tập đúng đắn, nên chất lượng đại trà còn thấp.
* Về Đội ngũ giáo viên:
+ Tổng số GV, CBCNV: 23 ; Chia ra:   - QL: 02.
                                                             - GV: 18.
                                                             - NV: 03( 01: VN hợp đồng)
Trình độ giáo viên: Trên chuẩn: 16 đ/c: - Đạt chuẩn: 02 đ/c:  
PHẦN III: NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ.
A/NHIỆM VỤ DẠY HỌC:
I/ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN.
1.Thực hiện xây dựng kế hoạch dạy học:
- Bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở giáo dục & Đào tạo và Phòng GD&ĐT Tân Sơn.
+ Thực hiện tốt khung thời gian 37 tuần thực học, trong đó học kỳ I : 19 tuần và học kỳ II: 18 tuần
1

 


+ Thực hiện dạy học theo kế hoạch dạy học do GV trực tiếp giảng dạy xây dựng. Thực hiện từ 27/8/2018.
+ Xây dựng chủ đề ở các môn học: ít nhất 1 chủ đề / môn/kỳ/ năm học, soạn ít nhất 5 bài đầy đủ 5 bước theo giáo án chủ đề và 100% bài soạn có ít nhất 1 đơn vị kiến thức soạn theo 4 bước theo phương pháp mới và thực hiện đầy đủ các nội dung tích hợp theo hướng dẫn, chỉ đạo của PGD, SGD,BGD.
+ Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị tổ chức thực hiện đủ thời gian dạy học. Thời gian thực học của năm học là 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần, bắt đầu học từ 27/8/2018, kết thúc trước ngày 13/01/2019; học kỳ II: 18 tuần, bắt đầu vào ngày 14/01/2019, hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày 25/5/2019; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019. Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 15/6/2019), đảm bảo có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.
+ Thực hiện việc Phụ đao học sinh yếu kém và bồi dương học sinh giỏi của nhà trường ngay từ đầu năm học. Chọn đội tuyển học sinh năng khiếu để bồi dương và dự kiến HSG lớp 9 thi vào tháng 11 năm 2018,  Khối 6,7,8 thi vào tháng 3 năm 2019.
+ Xây dựng kế hoạch dạy học HĐGDNGLL và GDHN lớp 9 và học môn tự chon tin học thay cho học nghề phổ thông đối với khối lớp 8.
 2.Về tổ chức giảng dạy:
- Ngay từ đầu năm học khi phân công chuyên môn BGH đã căn cứ vào trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để bố trí giáo viên giảng dạy, giáo dục cho thật phù hợp khoa học nhất là việc bố trí giáo viên dạy ở các lớp đầu và cuối cấp.
- Tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm học, căn cứ vào chất lượng đào tạo của năm học trước để giao chỉ tiêu các môn văn hoá đến từng giáo viên cụ thể, yêu cầu giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân trong năm học kịp thời, chú ý đến học sinh yếu kém lên kế hoạch phụ đạo để cuối năm đạt được chỉ tiêu đăng ký với nhà trường.Trên cơ sở các chỉ tiêu đã đăng ký với nhà trường đề ra các biện pháp thực hiện để đạt được kết quả tốt.
- Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn của tổ đề ra những biện pháp thích hợp để đạt được các chỉ tiêu đó. Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra.
- Thực hiện có hiệu quả trong dạy học HĐGDNGLL và giáo dục hướng nghiệp đối với học sinh lớp 9.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra trong công tác giáo dục của giáo viên, Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh sau khi tham quan dự giờ.
- Kết hợp tốt với tổ chuyên môn đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh để có biện pháp giúp đỡ nâng cáo chất lượng giáo dục.
  3.Chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn:
- Tổ chuyên môn là một đơn vị trực tiếp quản lý và thực hiện mọi nhiệm vụ về chuyên môn của nhà trường, của ngành đề ra. BGH nhà trường đề ra phương hướng và nội dung công việc của từng tháng, từng tuần, từng kỳ để các tổ chuyên môn căn cứ thực hiện. Tập chung vào những công việc trọng tâm, trọng điểm của từng giai đoạn để chỉ đạo.
1

 


- Tập trung cao vào việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, thường xuyên coi trọng chất lượng đại trà. Nhất là các môn Văn , Toán, Ngoại ngữ. Chú trọng chất lượng học sinh đỗ vào cấp III.
- Chỉ đạo các tổ thực hiện tốt các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bộ môn theo kế hoạch của Phòng Giáo dục&Đào tạo. Tổ chức cho các tổ đi giao lưu, học tập kinh nghiệm đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng 2 buổi  thông qua các chuyên đề và các tiết dạy mẫu để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, từng bước nâng cao tay nghề.
- Chỉ đạo các tổ làm và sử dụng đồ dùng dạy học vào các bài giảng sao cho có hiệu quả, Phấn đấu 90% số tiết trở lên có sử dụng TBDH, nếu dạy chay BGH quyết định không xếp loại giờ dạy.
- Mỗi  giáo viên phải xây dựng kế hoạch giảng dạy cho bộ môn mình được phân công và xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo tinh thần của nhiệm vụ năm học.
- Mỗi giáo viên phải thực hiện đổi mới phương pháp dạy học thường xuyên và phù hợp với thực tế của địa phương và đối tượng học sinh.
-Tổ chức hoạt động ngoại khoá về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thực  hiện tốt việc đánh giá học sinh trên cơ sở phù hợp với yêu cầu môn học và trình độ của học sinh, tăng cường kiểm tra thường xuyên , chú ý giúp đỡ học sinh yếu
 - Các buổi sinh hoạt chuyên môn đưa ra các bài toán, Lý, Hoá, Sinh,…..thành các chuyên đề, thảo luận bàn bạc cách giải khoa học, ngắn , tạo điều kiện phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ
Chỉ tiêu cụ thể phấn đấu trong năn học 2018- 2019:
 + Giáo viên giỏi cấp Tỉnh: (Không tổ chức thi)
 + Giáo viên giỏi cấp huyện: 05  Đ/c .
 + Giáo viên giỏi cấp trường: 10 Đ/c .
+ Phấn đấu giáo viên chủ nhiệm giỏi: 3/8 Đ/c
Còn lại các GVCN khác phấn đấu xếp loại: Tốt, Khá, không có giáo viên chủ nhiệm xếp loại TB.
+ số giáo viên còn lại phấn đấu xếp tay nghề từ TB trở lên, không có giáo viên xếp loại tay nghề yếu.
*Học sinh giỏi văn hoá phấn đấu trong năm học 2017-2018: 
 + Học sinh giỏi văn hoá cấp huyện: 25 em ( Có giải nhì, ba )
 + Học sinh giỏi VH cấp Tỉnh:  02 em ( Từ KK trở lên )
 + Học sinh giỏi cấp trường: 16 em.
+Xếp loai học lực:
  Giỏi 16; Khá: 95; TB: 140.( 01 học sinh khuyết tật không tham gia đánh giá)
+ Học sinh đạt hạnh kiểm: Tốt  185; Khá: 67.
+ Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 9:  100 %
1

 


 + Học sinh lớp 8 tham gia học môn tự chon( học tin học) thay cho học nghề phổ thông.
 + Học sinh thực hiện kỷ cương, nề nếp tốt:  100 %.
Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm TB và yếu và mắc các tệ nạn xã hội.
 - Tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm học dưới 1%.
 - Tổ LĐTT: 2 tổ ( KH Tự nhiên + KH Xã hội ).
 - Chỉ đạo việc chấm, chữa bài cho điểm của giáo viên chính xác, đúng tiến độ, khoa học.
- Tổ chức một thi tay nghề giáo viên thông qua hội giảng , mỗi đồng chí dạy 1-2 tiết/năm học. tháng 10, tháng 11 của năm học 2018-2019.
 Qua hội giảng nhận xét, đánh giá và xếp loại chuyên môn mghiệp vụ từng đồng chí để làm cơ sở đánh giá xếp loại thi đua năm học.
 *Về dự giờ:
- Mỗi đồng chí giáo viên dự 1t/tuần ( Giáo viên tập sự dự 2t/tuần ).
- Tổ trưởng dự 2t/tuần.
- BGH dự 3t/tuần.
 + Tăng cường bồi dưỡng việc đổi mới phương pháp dạy học thông qua việc tự học, tự bồi dưỡng, tổ chức cho giáo viên giao lưu giảng dạy với các trường bạn, dự giờ thăm lớp tích luỹ kinh nghiệm, tích luỹ tư liệu giải các bài tập khó.
 100% giáo viên thực hiện tốt kỷ cương nề nếp, qui chế chuyên môn.
 + Mỗi giáo viên phải hình thành ý thức bồi dưỡng học sinh giỏi ngay trong những tiết dạy thông qua các phần kiến thức nâng cao của bài dạy cho học sinh khá, giỏi.
 + Ra đề về nhà và có hướng dẫn cụ thể, kiểm tra đánh giá ngay sau tiết đó.
 + Tổ chức ra đề tiến hành khảo sát chất lượng đầu năm, giữa kì I,đầu kì II, giữa kì II và cuối năm học với tất cả các môn học cơ bản.
 + Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi, các giờ kiểm tra 15 phút, 1 tiết. Đánh giá đúng thực trạng học sinh không vì thành tích.
 *Về dạy tự chọn: Ngay từ đầu năm BGH xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm tháng tuần chỉ đạo các tổ chuyên môn, tới GV giảng dạy.
 *Về daỵ HĐNGLL+ GDHN: Ngay từ đầu năm BGH xây dựng kế hoạch cụ thể theo năm tháng tuần chỉ đạo các tổ chuyên môn, tới GV giảng dạy.
*/KẾ HOẠCH  BỒI DƯỠNG
Ban giám hiệu tổ chức xây dựng kế hoạch dạy bôì dưỡng học sinh giỏi lớp 9 ba buổi /tuần ,học sinh năng khiếu 6 ,7 ,8 hai đến 3 buổi trên tuần tùy từng thời điểm.
Phụ đạo học sinh đại trà lớp 9: 9 buổi trên tháng để năng cáo chất lượng các môn văn , toán, anh và tạo điều kiện tốt nhất cho các em  thi vào lớp 10 THPT, Phụ đạo học sinh đại trà cho học sinh khối 6,7,8: 6 buổi trên tháng thuộc các môn Văn, Toán, T.Anh để củng cố kiến thức và nâng cao chất lượng giáo dục.              
1

 


Ban giám hiệu tổ chức xây dựng kế hoạch dạy bôì dưỡng cho những học sinh yếu kém giao đến từng giáo viên tập trung chủ yếu vào hai môn Văn, Toán .
 Trước hết thông qua khảo sát đầu năm học yêu cầu giáo viên lập danh sách những học sinh yếu kém, tổ chức họp phụ huynh học sinh thống nhất biện pháp phối hợp cùng nhà trường tổ chức dạy bồi dưỡng.
 Ban giám hiệu lên lịch  giao nhiệm vụ cho giáo viên tiến hành dạy có cam kết cuối học kỳ, cuối năm học phải nâng được tỷ lệ thực chất cho những học sinh yếu kém lên trung bình.
 BGH tăng cường kiểm tra việc thực hiện của các giáo viên trong quá trình thực hiện . Yêu cầu giáo viên phải soạn bài đầy đủ theo chuyên đề. Thường xuyên phản ánh với BGH về việc đi học chuyên cần của học sinh, sự chuyển biến của học sinh.
 *Biện pháp thực hiện:
 Ban giám hiệu kết hợp với tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của thầy và việc học tập rèn luyện của trò để kịp thời điều chỉnh những hạn chế, sai sót, khen chê kịp thời, đúng người, đúng việc, chủ động lên kế hoạch tuần, tháng, tăng cường việc dự giờ, thăm lớp.
 3.Đối với học sinh:
-Ngay từ đầu năm học BGH chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh học tập điều lệ trường phổ thông Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thực hiện việc đánh giá học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT ngày 12/12/2011.
 - Giáo viên chủ nhiệm dạy cho học sinh nội qui, qui định của nhà trường, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm nội qui trường, lớp và các tệ nạn xã hội.
 - Giáo viên dạy môn giáo dục công dân tham gia giảng dạy luật an toàn giao thông, luật phòng chống Ma Tuý và giáo dục học sinh phòng chống HIV/AIDS, giáo dục truyền thông về dân số-KHHGĐ. Tổ chức cho học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 - Tất cả các giáo viên bộ môn qua giờ giảng dạy trên lớp phải có trách nhiệm giáo dục truyền thống đạo đức của dân tộc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học sinh thông qua các chủ điểm thi đua trong năm học, găn liền với các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm học và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
 - Tổ chức cho học sinh học hát các bài như: Quốc ca, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và các bài hát truyền thống của đội; Tổ chức cho học vui chơi TDTT, sinh hoạt các câu lạc bộ; Mục đích nhăm lôi cuốn học sinh vui chơi, học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.
 - Nhà trường thường xuyên chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị , phẩm chất đạo đức, lối sống trong học sinh và giáo viên. Nâng cao nhận thức chính trị và tinh thần trách nhiệm công tác của CBGV và học sinh.
 - Phát huy vai trò tự  quản của Đoàn, Đội trong nhà trường.
 - Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn, Đội với giáo viên chủ nhiệm lớp để quản lý chỉ đạo các hoạt động của học sinh ở trường phổ thông thông qua nội qui, qui định của BGH, từ đó duy trì tốt việc thực hiện kỷ cương, nề nếp của học sinh trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong.
1

 


 - Thành lập một đội tuyển dự thi học sinh giỏi Văn hoá, TDTT, Văn nghệ. Hoạt động có chất lượng và hiệu quả.
II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:
 -Ban giám hiệu quán triệt tư tưởng chỉ đạo của BGD, sở GD-ĐT,của PGD&ĐT Tân Sơn .
-Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt là tập trung vào công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, với yêu cầu chất lượng dạy và học đạt kết quả rõ rệt.
- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận đông và phong trào thi đua tiếp tục ( học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Mỗ thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức , tự học và sáng tạo. Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực).
- Duy trì ổn định có hiệu quả việc đổi mới PP dạy học.
 Bám sát vào kế hoạch năm học của các cấp trong ngành, dựa vào điều lệ trường phổ thông để xây dựng nội qui, qui chế làm việc cho giáo viên và CBCNV.Thiết chặt kỷ cương nề nếp trong dạy, học và sinh hoạt hội họp.
 + Dưới sự lãnh đạo của chi bộ nhà trường, BGH đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên tham gia vào việc quản lý nhà trường để thực hiện các mục tiêu kế hoạch, hàng tuần, tháng, kỳ và năm học.
 + Chủ trương của nhà trường đều được bàn bạc thồng nhất từ chi bộ, BGH, hội đồng giáo dục nhà trường và các đoàn thể để cùng thực hiện và trao đổi tháo gỡ khi gặp  vướng mắc khó khăn.
 + BGH quản lý theo kế hoạch hoá. Tăng cường kiểm tra, đánh giá theo quan điểm công bằng, khách quan, kết quả thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn, của các giáo viên.
III/ BIỆN PHÁP :
 Ban giám hiệu: Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên thông qua các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, giao lưu giảng dạy và học tập.
 + Đánh giá đúng giờ dạy của giáo viên theo nội dung yêu cầu của bài dạy qua các giờ dạy trên lớp.
 + Rèn luyện tính trung thực, tự  tin trong học tập, kiểm tra và trong thi cử.
+ Kiểm tra việc đánh giá học sinh theo Thông tư 58/ 2011/ TT-BGD ĐT.
 + Chỉ đạo các tổ hội giảng, đánh giá chuyên môn theo 3 nội dung và 15 tiêu chí ghi vào phiếu kết quả giờ dạy để lưu trong hồ sơ chuyên môn.
 + Chỉ đạo giáo viên tự làm đồ dùng để giảng dạy và sử dụng TBDH cho 100% các tiết học có yêu cầu sử dụng TBDH.
 + BGH phối hợp với thanh tra nhân dân, công đoàn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của giáo viên ( Như giáo án lên lớp, Việc chuẩn bị TBDH, hồ sơ giảng dạy giáo dục khác ).
 Dưới hình thức kiểm tra đột xuất hoặc có thông báo trước để từng bước nâng cao kỷ cương nề nếp chuyên môn tốt hơn.
1

 


 + Thông qua các ngày lễ lớn phát động thi đua trong giáo viên và học sinh để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong giảng dạy và học tập.
 + Thăm gia đình phụ huynh học sinh ( Mỗi kỳ 1lần ). Giao cho GVCN trực tiếp thực hiện, BGH giám sát, qua đó để nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, sự quan tâm giáo dục của gia đình học sinh mà có những biện pháp giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng.
 100% giáo viên phải soạn bài, giảng bài theo PP dạy học mới có tích hợp đầu đủ nội dung thuộc lĩnh vực của bộ môn theo quy định,có biện pháp dạy học chống đọc chép , không ngừng rèn luyện để nâng cao tay nghề.
B.HOẠCH CỤ THỂ
 Tháng 08/2018
 - Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 6. Phân lớp .
 - Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do SGD và PGD tổ chức.
 - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, kết hợp tổ chức SHCM đầu năm .
 - Phân công chuyên môn, lên kế hoạch triển khai dạy học.
 - Duyệt kế hoạch dạy học các môn,các khối lớp.
 - Qui định hệ thống hồ sơ giảng dạy giáo dục cho giáo viên.
 - Xắp xếp lại các phòng TBDH để tiện lấy khi sử dụng.
 - Cấp phát văn phòng phẩm cho CBGV
- Giáo viên chuẩn bị giáo án, bài dạy chuẩn bị cho công tác giảng dạy trong năm học mới
 - Triển khai dạy học theo phân phối chương trình ở các khối lớp từ 27/8/2018
 - Hoàn vào thông tin học sinh các lớp trong sổ điểm lớn, sổ điểm cá nhân; trên hệ thống cổng thông tin của nhà trường.
 - Thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.
 - Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho buổi khai giảng năm học mới.
- Sơ kết , xếp loại tháng 8/2018.
Tháng 09/2018
   - Tổ chức cho học sinh tập nghi thức chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
- Tổ chức khai giảng năm học mới long trọng có ý nghĩa giáo dục cao, kết hợp cho học sinh học tập nội qui trường lớp, Ký cam kết thực hiện cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
 - Huy động 100% học nghỉ học ra lớp.
 - Thực hiện ngiêm túc nề nếp, kế hoạch chuyên môn
 - Giáo viên lên lớp đúng theo kế hoạch dạy học
 - Hoạt động ngoại khoá theo chủ đề vào đầu tuần 2,3,4 trong tháng.
- Vào danh sách học sinh trong sổ điểm lớn .
 - Giao chỉ tiêu kế hoạch dạy học cho các tổ và đến từng giáo viên để xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch cá nhân.
- Tổ chuyên môn duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên
- Chọn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi lớp 6,7,8,9 ở tất cả các bộ môn thi cấp huyện
1

 


- Tổ chuyên môn họp tổ triển khai công tác chuyên môn, đánh giá xếp loại giáo viên tháng 9
- Giáo viên tham gia đầy đủ các nội dung, các hoạt động của các ban ngành tổ chức
- Triển khai kế hoạch thi GVG giỏi vòng trường, huyện.
- Tổ chức thành lập câu lạc bộ tiếng Anh đi vào hoạt động.
- Tổ chức bồi dưỡng rèn luyện đội TDTT thi HKPĐ
- Sơ kết , xếp loại tháng 9/2018.
 Tháng 10/2018
- Thực hiện tốt nề nếp chuyên môn, tăng cường phụ đạo học sinh yếu.
- Tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do sở, phòng tổ
chức
- Câu lạc bộ tiếng Anh tổ chức thực hiện các nội dung do ban chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng.
- Hoạt động ngoại khoá theo chủ đề vào đầu tuần 2,3,4 trong tháng.
- Phát động thi đua lạp thành tích chào mừng ngày 20/10
 - Tăng cường BD đội tuyển HSG lớp 6,7,8,9 theo kế hoạch
 - Đội đôi tuyển TDTT tập luyện theo kế hoạch
 - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch, kiểm tra giáo án giảng dạy của một số giáo viên.
- Hai tổ chuyên môn kiểm tra dân chủ hồ sơ giảng dạy của giáo viên
 - Sinh hoạt chuyên môn trong tháng tập trung vào việc hướng dẫn GV đổi mới PP trong giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học.
 - Sơ kết tháng, rút kinh nghiệm chỉ đạo các tổ chuyên môn tập trung cao vào thực hiện tốt chuyên đề ở tổ rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy theo đổi mới phương pháp, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ viên.
 - BDHS năng khiếu 6,7 ,8
- Khảo sát đội tuyển HSG lớp 9.
- Sơ kết , xếp loại tháng 10/2018.
Tháng 11/2018
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, nâng cao chất lượng soạn giảng. Thực hiện đúng tiến độ kiểm tra lấy  điểm cập nhật hồ sơ và phần mềm trên SMAS. Hồ sơ của nhà trường, Hồ sơ cá nhân.
- Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp.
- Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch. SHCM trên mạng trường học kế nối.
   - Tiếp tục thực hiện đổi mới SHCM- ĐMKTĐG theo hướng dẫn : Chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện nghiêm túc văn bản 279/ PGD & ĐT Tân Sơn.
- BDHS đại trà theo kế hoạch.
- Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh.
- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- KSCL HSG,HSNK các khối lớp vòng trường
- Tích cực ôn luyện tham gia thi GVG cấp Huyện.
1

 


- Tham gia thi HSG lớp 9 tại trường THCS tân phú
- Hoàn thiện hồ sơ, sản phẩn thi KHKT cấp huyện
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chất lượng đại trà, HSG,HSNK các khối lớp,
- Dạy hướng nghiệp học sinh khối 9:
- Khảo sát chất lượng giữa kỳ 1, lên kế hoạch và tổ chức dạy phụ đạo HS yếu kém theo lịch.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên.
- Tích cực sử dụng TBDH hiện có nâng cao chất lượng giờ dạy .
- Tăng cường công tác thăm lớp, dự giờ theo kế hoạch.
 - Kiểm tra chuyên đề, toàn dịên theo kế hoạch.
 - Kiểm tra việc phụ đạo, bồi dưỡng học sinh yếu kém.
-  Sơ kết , xếp loại tháng 11/2018.
Tháng 12/2018
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, nâng cao chất lượng soạn giảng. Thực hiện đúng tiến độ kiểm tra lấy  điểm cập nhật hồ sơ và phần mềm trên SMAS. Hồ sơ của nhà trường, Hồ sơ cá nhân.Hồ sơ trường chuẩn quốc gia.
- Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp.
- Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch. SHCM trên mạng trường học kế nối.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát việc thực hiện chương trình học kỳ I để điều chỉnh kịp thời. Kiểm tra qui chế cho điểm của giáo viên.
- Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên đề đổi mới PPDH và KTĐG theo KH của PGD&ĐT
 - Thanh tra chuyên đề và toàn diện theo kế hoạch.
 - Tổ chức cho HS ôn tập và kiểm tra học kỳ theo kế hoạch theo đúng tinh thần “chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD” .
- BDHS đại trà theo kế hoạch.
 - Học tập quy chế cho điểm, tính điểm TBM, quy chế đánh giá xếp loại HS.
          - Tăng cường BD đội tuyển HSG lớp 6,7,8,9 theo kế hoạch
 - Thi HSG lớp 9 cấp huyện vòng 2
 - Dạy hướng nghiệp học sinh khối 9:
           - Sơ kết học kỳ I .
 
Tháng 01/2019
- Triển khai kế hoạch dạy học chương trình học kỳ II. Thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, nâng cao chất lượng soạn giảng. Thực hiện đúng tiến độ kiểm tra lấy  điểm cập nhật hồ sơ và phần mềm trên SMAS. Hồ sơ của nhà trường, Hồ sơ cá nhân.
- Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp.
- Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch. SHCM trên mạng trường học kế nối.
1

 


 - Họp phụ huynh học sinh thông báo kết quả học tập rèn luyện qua một học kỳ, bàn phương hướng phối hợp giáo dục học sinh trong học kỳ II.
 - Kiểm tra việc PĐHS yếu ở tất cả các khối lớp.
 - Tăng cường bồi dưỡng HSG lớp 9 ngày 23/1/2019 thi chọn đội tuyển học sinh gỏi tỉnh.
 - BDHS sinh năng khiếu Lớp 6,7,8.
- Tổ chức ôn luyện bồi dưỡng, thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu môn toán, T.anh,Vật lí mạng
 - Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo kế hoạch kết hợp kiểm tra hồ sơ giảng dạy của GV ( hình thức: Kiểm tra đột xuất) .
 - Dự giờ thăm lớp đánh giá ý thức và kết quả dạy của thầy và học của trò .
- Dạy hướng nghiệp học sinh khối 9:
 - Sơ kết , xếp loại tháng 1/2019.
Tháng 02/2019
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, nâng cao chất lượng soạn giảng. Thực hiện đúng tiến độ kiểm tra lấy  điểm cập nhật hồ sơ và phần mềm trên SMAS. Hồ sơ của nhà trường, Hồ sơ cá nhân.
- Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp.
- Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch. SHCM trên mạng trường học kế nối.
 - Kiểm tra chất lượng đầu kỳ 2 .
 - Kiểm tra hồ sơ giảng dạy GD của tất cả các GV, tiếp tục hướng dẫn GV soạn giảng trên giáo án điện tử.
 - Rà soát chất lượng HS học kỳ II, đối chiếu với chất lượng học kỳ I chủ động tăng cường việc phụ đạo để nâng cao chất lượng đại trà.
 - Tăng cường việc BDHSNK lớp 6,7,8. BDHSG lớp 9
- Dạy học HĐNGLL khối 6,7,8. dạy hướng nghiệp học sinh khối 9.
- Tổ chức BDHS thi toán mạng vòng tỉnh
- Kiểm tra chuyên đề và toàn diện theo kế hoạch.
 - Tăng cường dự giờ thăm lớp nắm bắt tình hình dạy và học của GV, HS  kịp thời điều chỉnh .
 - Triển khai kế hoạch kiểm tra năng lực CBQL,GV theo CV 35/PGD&ĐT Tân sơn ngày 12/2/2019.
 - Triển khai công tác làm Kiểm định chất lượng năm 2019.
- SH tổ CM, xếp loại tháng 2/2019.
Tháng 03/2018
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, TKB, nâng cao chất lượng soạn giảng. Thực hiện đúng tiến độ kiểm tra lấy  điểm cập nhật hồ sơ và phần mềm trên SMAS. Hồ sơ của nhà trường, Hồ sơ cá nhân.
- Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp.
- Tổ chuyên môn thực hiện chuyên đề theo kế hoạch. SHCM trên mạng trường học kế nối.
 - Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-03-26 13:01:01 | Thể loại: Đoàn - Đội | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
lần xem

đề thi KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN, Đoàn - Đội. PHÒNG GD & ĐT TÂN SƠN TRƯỜNG THCS THẠCH KIỆT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019 PHẦN I: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Că

https://tailieuhoctap.com/dethidoandoi/ke-hoach-chuyen-mon.9n040q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác