ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ LỚP 8 KÌ HAI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 Họ và tên:
Lớp: 8                                           ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ HAI
                                              Môn : Địa lí lớp 8
                                                    Thời gian 45 phút
 
   Câu 1: Trình bày những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại cho
          sản xuất và đời sống ở nước ta?
   Câu 2: Dựa vào lược đồ sau: H36.2:

   Câu3: Dựa vào số liệu sau hãy vẽ bểu đồ hình cột bểu hiện diện tích
   đất trống đồi trọc và diện tích  đất tự nhiên của các vùng và rút ra nhận
    xét?  Đơn vị :  nghìn ha
Diện tích
TD và MNBB
ĐBSH
BTB
DH
NTB
Tây nguyên
ĐNB
ĐBSCL
Đất trống đồi trọc
 
5226,5
 
70,6
 
1824
 
1992,7
 
1642
 
964
 
775
Diện tích đất tự nhiên
 
10096,4
 
1479,9
 
5150.4
 
3306.6
 
5447,5
 
3473,3
 
3970,6
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2010-05-05 10:29:39 | Thể loại: Địa lý 8 | Lần tải: 29 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ LỚP 8 KÌ HAI, Địa lý 8. Họ và tên: Lớp: 8 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ HAI Môn : Địa lí lớp 8 Thời gian 45 phút Câu 1: Trình bày những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại cho sản xuất và đời sống ở nước ta? Câu 2: Dựa

https://tailieuhoctap.com/dethidialy8/de-kiem-tra-dia-li-lop-8-ki-hai.tanovq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan