bai tap chuong 1 vat ly 10 hay

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
§1. Chuyển động cơ
Câu 1: Chọn câu đúng.Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:
A.1 vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.
B.Quãng đường vật đi được trong những khoảng thời gian khác nhau là khác nhau.
C.Vận tốc của 1vật vào những lúc khác nhau thì khác nhau.
D.Dạng quỹ đạo của vật phụ thuộc vào vật chọn làm mốc.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ học?
Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật.
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác.
Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
Các phát biểu A,B và C đều đúng.
Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chất điểm?
Chất điểm là những vật có kích thước nhỏ.
Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ.
Chất điểm là những vật có khích thước rất nhỏ so với chiều dài quỹ đạo của vật.
Các phát biểu A, B và C đều đúng.
Câu 4: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có thể xem vật như một chất điểm?
Tàu hoả đứng trong sân ga.
Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.
Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh nó.
Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.
Câu 5: Hệ quy chiếu là hệ gồm có:
Vật được chọn làm mốc.
Một hệ toạ độ gắn trên vật làm mốc.
Một thước đo chiều dài và một đồng hồ đo thời gian.
Tất cả các yếu tố kể ở các mục A, B và C.
Câu 6: Trong các cách chọn hệ toạ độ sau đây, cách chọn nào là hợp lý?
Vật chuyển động trên một đường thẳng: Chọn trục toạ độ Ox trùng ngay với đường thẳng đó.
Vật chuyển động trong một mặt phẳng: Chọn hệ trục toạ độ Đêcác vuông góc xOy nằm trong mặt phẳng đó.
Vật chuyển động trong không gian: Chọn hệ toạ độ Đêcác vuông góc Oxyz.
Các cách chọn A, B và C đều hợp lý.
Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về mốc thời gian?
Mốc thời gian luôn luôn được chọn là mốc 0 giờ.
Mốc thời gian là thời điểm dùng để đối chiếu thời gian trong khi khảo sát một đối tượng.
Mốc thời gian là một thời điểm bất kì trong quá trình khảo sát một hiện tượng.
Mốc thời gian là thời điểm kết thúc một hiện tượng.
§ 2. Chuyển động thẳng đều.
A- Trắc nghiệm.
Câu 8: Chọn câu trả lời đúng: Trong chuyển động thẳng đều của một vật:
A. Vận tốc trung bình bao giờ cũng lớn hơn vận tốc tức thời
B. Vận tốc trung bình bao giờ cũng nhỏ hơn vận tốc tức thời
C. Vận tốc trung bình bao giờ cũng bằng vận tốc tức thời
D. Không có cơ sở để kết luận.
Câu 9.Hãy chỉ ra câu không đúng?
A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.
B. Chuyển động đi lại của một pittông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.
C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.
D. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.
Câu 10: Chọn câu trả lời sai: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có:
A. Quỹ đạo là đường thẳng.
B. Vectơ vận tốc không đổi theo thời gian và luôn vuông góc với quỹ đạo chuyển động của vật.
C. Vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kì.
D. Gia tốc luôn bằng không.
Câu 11. Lúc 7h sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 16 km. Cả hai chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 km/h và 4 km/h. Người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ vào thời điểm và vị trí nào sau đây :
A. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 24 km
B. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 16 km.
C. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 4 km.
D. Lúc 9h, tại vị trí cách chỗ khởi hành 12 km.
Câu 12 :Chọn câu trả lời đúng .
2 ô tô xuất phát cùng lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 180km.Xe đi từ A hướng về B với tốc độ 60Km/h
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-02-28 08:24:19 | Thể loại: de thi vat ly | Lần tải: 6 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
lần xem

đề thi bai tap chuong 1 vat ly 10 hay, de thi vat ly. CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM§1. Chuyển động cơCâu 1: Chọn câu đúng.Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì: A.1 vật có thể đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác. B.Quãng đ

https://tailieuhoctap.com/dethidethivatly/bai-tap-chuong-1-vat-ly-10-hay.w00pwq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan