Lời giải đây!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ vào catôt của một tế bao quang điện thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng  và có tỉ lệ , với bằng:
A.  B.  C.  D.
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-12-25 08:20:00 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 61 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Lời giải đây!, Đề thi. Chiếu lần lượt 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng theo tỉ lệ vào catôt của một tế bao quang điện thì nhận được các electron quang điện có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng và có tỉ lệ , với bằng: A. B. C.

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/loi-giai-day.osm7uq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác