Đề thi Tin học HKI 2018-2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM TRÍ 2
Họ và Tên: ……………………………
Lớp: 3…
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3
Năm học: 2018-2019
Môn: Tin học                  Thời gian: 35 phút
 
Điểm
Nhận xét của giáo viên
 
 
 
 
 
ĐỀ:
A. TRẮC NGHIỆM (4đ)
  * Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:   
  Câu A.1 (0.5đ) Máy tính thường có các thành phần chính nào?
 Màn hình, loa, thùng điều khiển.
 Máy in, Màn hình, thùng điều khiển.
 Màn hình, thùng điều khiển, bàn phím, chuột.  
          D. Màn hình, thùng điều khiển, loa.
     
  Câu A.2 (0.5đ) Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím:
A. Hàng phím số, hàng phím cơ sở, hàng phím chữ.
B. Hàng phím trên, hàng phím số, hàng phím dưới, hàng phím cơ sở.
C. Hàng phím số, hàng phím chữ, hàng phím dưới cùng.
D. Hàng phím trên, hàng phím số, hàng phím dưới cùng.
 
Câu A.3 (0.5đ) Chuột máy tính gồm có 2 nút là:
A. Nút trái và nút dưới 
B. Nút giữa và nút phải 
C. Nút trái và nút phải
D. Nút giữa và nút dưới

Câu A.4 (0.5đ) Trong các biểu tượng dưới đây biểu tượng nào là biểu tượng của
                             thùng rác (Recycle Bin)?
        A. 
B.
C.
D.
 
Câu A.5 (0.5đ) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?
    A.  Thân máy        B.  Màn hình C.  Chuột               D.  Bàn phím
 
Câu A.6 (0.5đ) Nút lệnh đóng chương trình khi kết thúc công việc:
                 A.                       B.                  C. 
 
  B. TỰ LUẬN: (1đ) Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống (...)
Câu B.1 (0.5đ) Hãy xác định phần tên, phần mở rộng của tệp tin sau:
Tậpđọc.docx: Phần tên:………………  Phần mở rộng:…………
 Câu B.2 (0.5đ)  Trên hàng phím cơ sở của bàn phím máy tính hai phím có gai là: ...........
 
        C. THỰC HÀNH (6đ)
  Câu C.1 (3đ) Hãy tạo các thư mục theo yêu cầu sau:
        - Tại ổ đĩa D, em hãy tạo thư mục: Luyện tập, trong thư mục Luyện tập tạo hai thư mục Bài tập 1, Bài tập 2.
         - Trong thư mục Bài tập 1 tạo thư mục Câu 1, trong thư mục Bài tập 2  tạo thư mục Câu 2.
        - Đổi tên thư mục Luyện tập thành LTTH.
  Câu C.2 (3đ) Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản. ví dụ như phần mềm Notepad, em hãy gõ nội dung sau:
 
 
 
***** Hết *****
 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN TIN HỌC - LỚP 3
         (CUỐI HKI,  2018 – 2019)
A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Khoanh đúng mỗi câu được (0.5đ)
Câu
Câu A.1
Câu A.2
Câu A.3
Câu A.4
Câu A.5
Câu A.6
Đáp án
C
B
C
D
B
B
 
B. TỰ LUẬN: (1đ)
   Câu B.1 (0.5đ)
Tậpđọc.docx:     Phần tên: Tậpđọc  Phần mở rộng: docx 
 Mỗi đáp án đúng được (0.25đ)
   Câu B.2 (0.5đ): Phím F, J  mỗi đáp án đúng được (0.25đ)
 
C. THỰC HÀNH: (6đ)
   Câu C.1 (2đ)
-         Tạo các thư mục theo yêu cầu, mỗi thư mục được (0.5đ)

-         Đổi tên thư mục được (0.5đ).

   Câu C.2 (2đ)
Gõ đúng yêu cầu, đầy đủ, vận dụng đuợc kiến thức đã học đạt điểm tối đa. Mỗi lỗi gõ sai hoặc gõ thiếu một từ trừ 0.25đ
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-27 09:57:17 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi Tin học HKI 2018-2019, Đề thi. TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM TRÍ 2 Họ và Tên: …………………………… Lớp: 3… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP 3 Năm học: 2018-2019 Môn: Tin học Thời gian: 35 phút Điểm Nhận xét của giáo viên ĐỀ: A. TRẮC NGHIỆM (4đ) * K

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-thi-tin-hoc-hki-2018-2019.nik40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác