Đề thi KSCL ĐN lớp 3 2018 - 2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẤT CUỐC
Lớp……………….
Họ và tên:………………………………………
………………………………………………….
Số báo danh:………………        
 
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Năm học 2018 - 2019
Môn kiểm tra: Toán + Tiếng Việt       Khối: 3
Ngày kiểm tra:
Thời gian kiểm tra: 40 phút
 
Điểm
Chữ ký giám khảo
Chữ ký giám thị
Bằng số:
Bằng chữ:
 
 
 
 
   Tiếng Việt
Luyện từ và câu:
Câu 1: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai – làm gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2: Trong các câu dưới đây, câu nào cấu tạo theo mẫu câu Ai – là gì?
Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
Chiếc xe đang lắc lư trên quãng đường khúc khuỷu.
Con tàu nhả khói như ông đang hút thuốc.
Mẹ tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm.
Tập làm văn
Viết một đoạn văn (từ 4 – 5 câu) nói về một loài cây mà em thích, theo gợi ý dưới đây:
- Cây mà em thích là cây gì? Cây trồng ở đâu?
- Hình dáng cây thế nào?
- Cây có lợi ích gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Toán
Trắc nghiệm
Câu 1: M2.  Kết quả của phép tính 30 : 5 : 3 là:
A. 6
B. 4
C. 2
D. 15
Câu 2: M2. Mỗi chuồng có 4 con thỏ.  Vậy số con thỏ trong 8 chuồng như vậy là:
A. 36
B. 30
C. 38
D. 32
Câu 3: M4. Chu vi hình tam giác ABC có AB = 36cm, BC = 18cm; AC = 42cm là:
A. 96
B. 12
C. 95
D. 89
Câu 4: M1. Kết quả của phép nhân 32 : 4 là:
A. 9
B. 4
C. 8
D. 3
Tự luận
Câu 5: M1. Đặt tính rồi tính
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 6: M2.  Tìm x
 
 
 
 
 
Câu 7: M3. Bao ngô cân nặng 25kg. Bao ngô nhẹ hơn bao đỗ 15kg. Hỏi bao đỗ cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------Hết------------------------------------------

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẤT CUỐC ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
  Năm học 2018 – 2019
  Môn Toán + Tiếng Việt
  Khối lớp 3
Tiếng Việt - 5đ
Luyện từ và câu:
Câu 1: Hãy đặt một câu theo mẫu Ai – làm gì? 1đ
VD: Mẹ tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm/ Em đang làm bài kiểm tra/ Các bạn đang tập thể dục………
 
Câu 2: Trong các câu dưới đây, câu nào cấu tạo theo mẫu câu Ai – là gì? 1đ
Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.
Tập làm văn 3đ
* Hướng dẫn chấm điểm:
- Học sinh viết được đoạn văn từ 4 đến 5 câu theo gợi ý ở đề bài.
- Nội dung (ý): (1 điểm) HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong
đề bài.
- Kỹ năng: 1 điểm
+ Điểm tối đa cho kỹ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 0.5 điểm
+ Điểm tối đa cho kĩ năng đùng từ, đặt câu: 0.5 điểm
- Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
Toán
Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
Đáp án
C
D
A
C
Điểm
0.5
0.5
0.5
0.5
Tự luận 3đ
Câu 5: M1. Đặt tính rồi tính
 
 
 
 
 
 
Câu 6: M2.  Tìm x
 
 
 
 
 
Câu 7: M3.
Bài giải
Số ki-lô-gam bao đỗ cân nặng hơn bao gạo là:
25 – 15 = 10 (kg)
Đáp số: 10 ki-lô-gam

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-18 15:17:40 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.23 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi KSCL ĐN lớp 3 2018 - 2019, Đề thi. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẤT CUỐC Lớp………………. Họ và tên:……………………………………… …………………………………………………. Số báo danh:……………… ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2018 - 2019 Môn kiểm tra: Toán + Tiếng Việt Khối: 3 Ngày ki

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-thi-kscl-dn-lop-3-2018-2019.hsf20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác