Đề thi học sinh năng khiếu lớp 3

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: TOÁN
LỚP 3
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ - chia – nhân B. Nhân – chia – trừ
C. Chia – nhân – trừ D. Trừ - nhân – chia
b/ Từ ngày 25 tháng 7 đến 25 tháng 8 có …….ngày.
A. 28 B. 29 C. 30 D. 31
c/ Từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều trong cùng một ngày thì kim dài và kim ngắn của chiếc đồng hồ gặp nhau mấy lần?
A. 4 lần B. 5 lần C. 6 lần D. 7 lần
d/ 256 dm = ……… m……….cm
A. 2m 56cm b. 25m 60cm C. 25m 6cm D. 2m 560cm
Bài 2: Tính nhanh:
10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 b/ (125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1)
Bài 3: Tìm x biết:
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
Bài 4: Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 1/4 số que tính đó, chia cho Huệ 1/3 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính?
Bài 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân 8 rồi trừ đi tích của số đó với 5 thì được số lớn nhất có 3 chữ số.
Bài 6: Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI LỚP 3
Môn : Toán 3
( Thời gian : 35 phút)
( Không kể thời gian giao đề)

***********************


Bài 1:
a/ Tính giá trị biểu thức sau, biết A = 100
282 – A : 2 = ( 1đ )
b/ Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26 ( 1đ )

Bài 2: Tìm X:
X : 9 = 17 (dư 8) X – 675 = 307 x 3 ( 2đ )


Bài 3 :
a/Tìm số bị chia, biết số chia là 3, thương là 18, số dư là số dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

b/ Tìm số chia, biết số bị chia là 223, số thương là 7, số dư là só dư lớn nhất có thể có. ( 1,5đ )

Bài 4:
Tổng số học sinh giỏi, khá, trung bình học kì I của trường Tiểu học Tân Trung là 296 em. Tổng số học sinh khá và học sinh trung bình là 206 em.
a/ Tính số học sinh giỏi của trường trong học kì I?
b/ Tính tổng số quyển vở nhà trường thưởng cho học sinh giỏi? Biết mỗi học sinh giỏi được thưởng 3 quyển vở? ( 2đ )ĐÁP ÁN
Bài 1: (1 điểm): khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm
a/ C b/ D c/ C d/ B
Bài 2: (1,5 điểm): làm đúng mỗi câu 0,75 điểm
a/ 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = (10 + 20) + (12 + 18) + (14 + 16) (0,25 đ)
= 30 + 30 + 30 (0,25 đ)
= 30 x 3 = 90 (0,25 đ)
b/ Ta có: 12 – 11 – 1 = 0 nên: (0,25 đ)
(125 – 17 x 4) x (12 – 11 – 1) = (125 – 17 x 4) x 0 (0,25 đ)
= 0 (0,25 đ)
Bài 3: (1,5 điểm): làm đúng mỗi câu được 0,75 điểm
a/ 7 x X = 735 : 3 b/ 48 : X : 2 = 4
7 x X = 245 (0,25 đ) 48 : X = 4 x 2 (0,25 đ)
X = 245 : 7 (0,25 đ) 48 : X = 8 (0,25 đ)
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-29 16:22:41 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề thi học sinh năng khiếu lớp 3, Đề thi. ĐỀ THI HỌC SINH GIỎIMÔN: TOÁNLỚP 3Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. a/ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là: A. Trừ - chia – nhân B. Nhân – chia – trừ C.

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-thi-hoc-sinh-nang-khieu-lop-3.rotz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan