Đề kiểm tra học kỳ II toán 9(có ma trận)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TRƯỜNG THCS TÂN SƠN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
 Năm học: 2012 – 2013
Môn: TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)
 
A.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII -  TOÁN 9
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Thấp
Cao
 
Hàm số y=ax2
Tính giá trị của hàm số
 
 
 
 
Số câu
1
 
 
 
1
Số điểm
1
 
 
 
1
Tỉ lệ %
10%
 
 
 
10%
Phương trình và hệ phương trình
 
Giải được hệ PT, tìm điều kiện để PT có nghiệm duy nhất                                                   
Biết giải phương trình trùng phương
Giải được bài toán bằng cách lập PT bậc hai
 
Số câu
 
2
1
1
4
Số điểm
 
2
1.5
1.5
5
Tỉ lệ %
 
20%
15%
15%
50%
Góc với đường tròn
 
 
Biết vẽ hình và chứng minh được tứ giác nội tiếp
Vận dụng cung chứa góc để chứng minh và so sánh hai góc
 
Số câu
 
 
0.5
0.5
1
Số điểm
 
 
1.5
1.5
3
Tỉ lệ %
 
 
15%
15%
30%
Hình trụ
 
Nhớ công thức, tính được Sxq, V của hình trụ.
 
 
 
Số câu
 
1
 
 
1
Số điểm
 
1
 
 
1
Tỉ lệ %
 
10%
 
 
10%
Tổng
 
 
 
 
 
Số câu
1
3
1.5
1.5
7
Số điểm
1
3
3
3
10
Tỉ lệ %
10%
30%
30%
30%
100%

 
TRƯỜNG THCS TÂN SƠN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
 Năm học: 2012 – 2013
Môn: TOÁN – Lớp 9
Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề)
 
Bài 1: (1,0đ)  Cho hàm số .Tính ;
Bài 2: (1,0đ): Giải hệ phương trình:   
Bài 3: (1,5đ)
Giải phương trình
Bài 4 : (1,0đ)
Với giá trị nào của m thì phương trình x2 -2(m +1)x + m2 = 0 có hai nghiệm phân biệt 
Bài 5 :(1.5đ)
 Tích của hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn tổng của chúng là 19. Tìm hai số đó
Bài 6: (1,0đ) Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm, chiều cao 9cm. Hãy tính:
 a) Diện tích xung quanh của hình trụ.
b) Thể tích của hình trụ.
(Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân; 3,14)
Bài 7: (3,0đ) Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh rằng:
 a) Chứng minh: Tứ giác DCEF nội tiếp được
  b) Chứng minh: Tia CA là tia phân giác của  .
 
 
 

C. HƯỚNG DẪN CHẤM:
 
Bài
Đáp án
Biểu điểm
1
(1,0đ)
 f(2)=2
f(-4)=8
0,5
0,5
2
(1,0đ)
   Trừ hai PT ta được   2x=6    => x = 3, y = 1
0,75
Vậy: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất là ( 3; 1)
0,25
3
(1,5đ)
  
Đặt x2 = t (ĐK t≥0)
Ta có PT :    t2+3t-4 = 0
Có dạng: a + b + c = 1 +3+(-4) = 0
0,5
t1 = 1 ; t2 = -4 (loại)
0,25
Với   t = 1 x1 = 1, x2 = -1
0,5
Vậy: Phương trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = 1; x2 = –1
0,25
4
(1,0đ)
Cho phương trình (ẩn số x):  x2 – 2(m+1)x  +m2 = 0 (1)
 
phương trình (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt khi
 
∆ = (m+1)2 – m2 = 2m + 1 > 0, => m >  
0,75
Vậy: Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi m >  
0,25
5(1,5đ)
Gọi số tự nhiên thứ nhất là x (x N) =>Số thứ 2 là x+1
Tích của hai số tự nhiên liên tiếp là x(x+1)
Tổng của hai số đó là x+x+1=2x+1
Theo bài ra ta có PT: x2-x-20=0
Có nghiệm thỏa mãn x = 5
KL: Hai số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 5 và 6
0.25
 
0.25
0.25
0.5
0.25
6
(1,0đ)
a) Diện tích xung quanh của hình trụ là:
Sxq = 2r.h  = 2.3,14.6.9 339,12 (cm2)
0,5
b) Thể tích của hình trụ là:
V =  r2h = 3,14 . 62 . 9  1017,36 (cm3)
0,5
7
(3,0đ)
 Hình vẽ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5đ
 
0,25


 
a)Ta có:  = 900 ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AD )
Xét tứ giác DCEF có:
            = 900  ( cm trên )
          = 900 ( vì  EF  AD (gt) )
0,25
=>  = 1800  => Tứ giác DCEF là tứ giác nội tiếp      ( đpcm )
0,5
b) Vì tứ giác DCEF là tứ giác nội tiếp  ( cm phần a )
                =>  = ( góc nội tiếp cùng chắn   )        (1)
0,5
               Mà:  =  (góc nội tiếp cùng chắn  )        (2)
0,5
 Từ (1) và (2) =>    hay CA là tia phân giác của   ( đpcm )
0,5

 
--------Hết--------
 
 
Duyệt của BGH
 
Duyệt của tổ chuyên môn
Tân Sơn ngày 4 tháng 5 năm 2013
GV ra đề
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-05-08 23:33:42 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 919 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đề kiểm tra học kỳ II toán 9(có ma trận), Đề thi. TRƯỜNG THCS TÂN SƠN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Năm học: 2012 – 2013 Môn: TOÁN – Lớp 9 Thời gian: 90 phút (Không kể phát đề) A.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII - TOÁN 9 Chủ đề Nhận biết T

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-toan-9-co-ma-tran.ku07yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác