Đại số 9. Đề thi chọn HSG

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                   NĂM HỌC  2008 – 2009
______________-______                                        ________________________
 
 
                                                MÔN TOÁN   ( thời gian làm bài 150 phút )
Bài 1 : (2,5đ)   a) Rút gọn biểu thức 
                          Tính giá trị biểu thức  P khi 
                        b) Đặt .Chứng minh rằng là số nguyên.
Bài 2 (2,5đ)     a) Giải phương trình        
                         b) Giải hệ phương trình  
Bài 3 (2đ)      Trên mặt phẳng toạ độ Oxy , cho Parabol (P)   y = - x2  và đường thẳng (d) :
                       y = -x – 2
                       a) Vẽ Parabol (P) và đường thẳng (d)
                       b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng () : y = mx – m +1 cắt đường thẳng (d) tại các điểm nằm trên Parabol (P)
Bài 4 (3đ)     Cho nửa đường tròn (C) tâm O đường kính AB . Gọi C là 1 điểm trên nửa đường tròn ( C ) và D là điểm chính giữa cung AC . Gọi E là hình chiếu vuông góc của điểm D trên đường thẳng BC và F là giao điểm của AE với nửa đường tròn ( C ) . Tia BF cắt DE tại M. Chứng minh :
a)     Hai tam giác MDF và MBD đồng dạng .
b)     M là trung điểm của đoạn DE .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        HƯỚNG DẤN GIẢI ĐỀ :
 
 
Bài 1 :     a ) Rút gọn  P = ( 1 – x )2   .   Trục căn thức ở mẫu  ta có 
                     Thay vào P= 2
                b)      a3 = 3a +4   a(a2 - 3 ) = 4     a2 - 3 = 4 : a  (vì a>0)
                      thay vào và rút gọn ta có   = 4 Z
Bài 2 : a)        Điều kiện x  5 do đó
                     Giải phương trình     ta được x = 1
 
b)
                        
    Từ (1)  ta có  (y-3)(x-2) = 0  y = 3 hoặc x = 2
   Thay y = 3 vào  (2)  ta được  x1 = 0  ; x2 = 2
    Thay x =2 vào  (2) ta được   y1 = 3 ;  y2 = 1
   Hệ phương trình có 3 nghiệm  (x;y) là : ( 2;3 ) (2;1) (0;3)
 
Bài 3 :           a)    Vẽ đồ thị  và tìm toạ độ giao điểm  của (d) và (P) là :  (-1 ; -1) và ( 2 ; -4)
b)     Thay lần lượt  toạ độ của 2 giao điểm trên vào phương trình đường thẳng ()ta được  m = 1 và m = - 5
c)       
Bài 4 :     a)  Vì D là điểm chính giữa cung AC nên OD  AC
                                                                                 OD // BE ( cùng vuông góc BC)
                          Mà BE  DE nên OD  DE  DE là tiếp tuyến của (C)
                       MDE  MBD ( g-g)
 
b)                   Vì   MDE  MBD  MD2 = MF . MB   (*)
    MEB có góc E = 900 và EF  MB   ME 2 = MF . MB (**)( Hệ thức lượng…)
Từ (*) và (**) ta có M là trung điểm đoạn DE
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-18 15:58:39 | Thể loại: Đề thi | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Đại số 9. Đề thi chọn HSG, Đề thi. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2008 – 2009 ______________-______ ________________________ MÔN TOÁN ( thời gian làm bài 150 phút ) Bài 1 : (2,5đ) a) Rú

https://tailieuhoctap.com/dethidethi/dai-so-9-de-thi-chon-hsg.zsf20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác