ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT ĐOAN HÙNG
TRƯỜNG THCS CHÂN MỘNG
KỲ THI ĐỊNH HƯỚNG VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2016-2017 (LẦN 1)
ĐỀ THI MÔN TOÁN
Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề)
                                                       Ngày thi: 14 tháng 02 năm 2017
                                                            Đề thi có: 01 trang
 
Câu 1 (2,0 điểm):
a) Tính A =
b) Giải hệ phương trình:
c) Tìm giá trị của x để các biểu thức có nghĩa: 
 
Câu 2 ( 2,0 điểm) .
a) Cho hàm số y = ( 6-3m)x + 5- m (1) ( m là tham số ) .Tìm m để hàm số (1) đồng biến.
b) Tìm a và b biết đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A và song song với đường thẳng  y = 3x + 1.
Câu 3 ( 2,0 điểm):
a)  Rút gọn biểu thức A, biết A =     với x > 0, x 1.
b) Cho hệ phương trình: (I)
Tìm m để hệ (I) có nghiệm (x; y) sao cho x, y là độ dài các cạnh của hình chữ nhật có chu vi bằng 14 ( đơn vị diện tích).
Câu 4( 3,0 điểm):  Cho ABC có 3 góc nhọn. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC.(O) cắt AB; AC lần lượt ở D và E. BE và CD cắt nhau ở H.
a)     Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên cùng một đường tròn. Xác định vị trí tâm I của đường tròn đó.
b)    Chứng minhAE.AC=AB.AD và IE là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c)     AH kéo dài cắt BC ở F. Chứng minh rằng H là tâm đường tròn nội tiếp DFE.
 
Câu 5.( 1,0 điểm):
Cho a, b, c  là các số thực không âm thỏa mãn: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:              
.
----------------------Hết-------------------
Họ và tên thí sinh:.................................................SBD:...................
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

PHÒNG GD&ĐT ĐOAN HÙNG
TRƯỜNG THCS CHÂN MỘNG
KỲ THI ĐỊNH HƯỚNG VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2016-2017
HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TOÁN
Hướng dẫn chấm có 05 trang
Một số chú ý khi chấm bài:
- Hướng dẫn chấm thi dưới đây dựa vào lời giải sơ lược của một cách, khi chấm thi giám khảo cần bám sát yêu cầu trình bày lời giải đầy đủ, chi tiết, hợp logic và có thể chia nhỏ đến 0,25 điểm.
- Thí sinh làm bài cách khác với Hướng dẫn chấm mà đúng thì thống nhất cho điểm tương ứng với biểu điểm của Hướng dẫn chấm.
- Điểm bài thi là tổng các điểm thành phần không làm tròn số.
Câu 1 (2,0 điểm):
a) Tính A =
b) Giải hệ phương trình:
c) Tìm giá trị của x để các biểu thức có nghĩa: 
 
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
ĐIỂM
a) A == 10+
=10
0,5
b)
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) = (1;2)
Không kết luận trừ 0,25 điểm
1,0
c) Biểu thức có nghĩa 3x -2 0 3x 2
x
Vậy biểu thức có nghĩa khi x
0, 5
 
 
Câu 2 ( 2,0 điểm) .
a) Cho hàm số y = ( 6-3m)x + 5- m (1) ( m là tham số ) .Tìm m để hàm số (1) đồng biến.
b) Tìm a và b biết đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A và song song với đường thẳng  y = 3x + 1.

NỘI DUNG CẦN ĐẠT
ĐIỂM
a) Hàm số đồng biến khi  6- 3m > 0
-3m > -6 m 2
0, 5
 Vậy hàm số (1) đồng biến khi m 2
0,25
b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 3x +1
0,5
Đồ thị hàm số đi qua điểm A thay x = -1, y = 5, a = 3 ta có
5 = 3.(-1) + b b = 8 ( thỏa mãn điều kiện)
0,5
Vậy  a =3, b = 8
0,25
 
Câu 3 ( 2,0 điểm):
a)  Rút gọn biểu thức A, biết A =     với x > 0, x 1.
b) Cho hệ phương trình: (I)
Tìm m để hệ (I) có nghiệm (x; y) sao cho x, y là độ dài các cạnh của hình chữ nhật có chu vi bằng 14 ( đơn vị diện tích).
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
ĐIỂM
a)Với x > 0, x 1.
Ta có A =    
=
0,25
=
0,25

=
0,25
Vậy: A = 
Làm đúng, không kết luận trừ 0,25 điểm
0,25
b) Giải hệ đã cho theo m ta được:

 
0,5

Để x, y là độ dài các cạnh của hình chữ nhật
Điều kiện
Nếu học sinh không trình bày điều kiện không tính điểm cả 2 ý cuối( trừ 0,5 điểm)
0,25
 
 
Để x, y là độ dài các cạnh của hình chữ nhật có chu vi bằng 14
2(x+y) = 14 x + y = 7 -m+5 + 3m - 6 = 7
2m -1= 7 m = 4 ( thỏa mãn điều kiện)
Vậy m = 4.
Làm đúng, không kết luận trừ 0,25 điểm,
0,25
Câu 4( 3,0 điểm): Cho ABC có 3 góc nhọn.Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC.(O) cắt AB;AC lần lượt ở D và E. BE và CD cắt nhau ở H.
a)     Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên cùng một đường tròn. Xác định vị trí tâm I của đường tròn đó.
b)    Chứng minhAE.AC=AB.AD và IE là tiếp tuyến của đường tròn (O)
c)     AH kéo dài cắt BC ở F. Chứng minh rằng H là tâm đường tròn nội tiếp DFE.
 
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
ĐIỂM
 
Vẽ hình đúng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vẽ hình đúng thì các phần ở dưới mới được tính điểm.
Chứng minh đúng, hình vẽ sai không được tính điểm toàn bài.
 
a) BDC =BEC = 900 ( góc nội tiếp đường tròn tâm (O) chắn nửa đường tròn)
ADH =    AEH = 900
0,25
ADH = 900   D thuộc đường tròn đường kính AH
AEH = 900 E thuộc đường tròn đường kính AH
 D, E, A, H cùng thuộc đường tròn đường kính AH.
0,5

I là tâm đường tròn đường kính AH   I là trung điểm của AH
0,25
b.1) Xét AEB và ADC
ADH =AEB=  900
0,25
A chung
AEB ADC ( góc -góc)
0,25
 AE.AC=AB.AD
0,25
b.2.Ta có IA=IHIA=IE=IH=AH (tính chất trung tuyến của tam giác vuông)IAE cân ở IIEA=IAE.
0,25
Mà IAE=EBC (cùng phụ với góc ECB) và AEI=xEC(đối đỉnh).Do OEC cân ở O OEC=OCE 
0,25
xEC+CEO =EBC +ECB=1v. Hay xEO=1v
Vậy OEIE tại điểm E nằm trên đường tròn (O)đpcm.
0,25
c)Chứng minh 4 điểm B,D,H, F cùng thuộc một đường tròn ( giả sử gọi là đường tròn  (J))
Xét đường tròn (J) HED=HBD(cùng chắn cung DH).
Mà EBD=ECD (cùng chắn cung DE).
Chứng minh 4 điểm H,E,C,F cùng thuộc một đường tròn ( giả sử gọi là đường tròn  (K))
Xét đường tròn (K) có ECH=EFH(cùng chắn cung HE)
EFH=HFDFH là phân giác của DEF (1)
0,25
- Tương tự chứng minh DH là phân giác của góc FDE (2)
Từ (1) và (2) suy ra H là tâm đường tròn nội tiếp DFE
0,25
Câu 5.( 1,0 điểm):
Cho a, b, c  là các số thực không âm thỏa mãn: . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:               .
NỘI DUNG CẦN ĐẠT
ĐIỂM
Từ
Theo BĐT Cô-si ta có:
0,25
Suy ra:
0,2


 
Dấu “=” xảy ra
Vậy MaxQ = .
0,25
 
_____________________Hết_____________________

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-04-28 20:50:43 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 498 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.22 M | File type: doc
lần xem

đề thi ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT LẦN 1, Đại số 9. PHÒNG GD&ĐT ĐOAN HÙNG TRƯỜNG THCS CHÂN MỘNG KỲ THI ĐỊNH HƯỚNG VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017 (LẦN 1) ĐỀ THI MÔN TOÁN Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 14 tháng 02 nă

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-thi-thu-vao-lop-10-thpt-lan-1.ncut0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác