đề ,đáp án vào 10 môn toán bình định 18 -19

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

 
 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                             KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
           BÌNH ĐỊNH                                                   NĂM HỌC 2018 – 2019
 Đề chính thức    Môn thi: TOÁN
                                                                         Ngày thi: 13/06/2018
     Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1:(2đ) Cho biểu thức    với x>0.
a)     Rút gọn biểu thức A.
b)     Tìm các giá trị của x để A >
Bài2:(2đ)
Không dùng máy tính, trình bày cách giải hệ phương trình :
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đường thẳng d có hệ số góc k đi qua điểm M(1; – 3) cắt các trục Ox,Oy lần lượt tại A và B .
a)     Xác định tọa độ các điểm A , B theo k.
b)     Tính diện tích tam giác OAB khi k = 2.
Bài 3:( 2 đ)
 Tìm một số có hai chữ số biết rằng: Hiệu của số ban đầu với số đảo ngược của nó bằng 18 ( số đảo ngược của một số là số thu được bằng cách viết các chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại) và tổng của số ban đầu với bình phương số đảo ngược của nó bằng 618.
Bài 4: ( 3đ)
 Cho tam giác đều ABC có đường cao AH. Trên các cạnh BC lấy điểm M tùy ý ( M  không trùng với B,C,H). Gọi P,Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên AN và AC.
a)     Chứng minh tứ giác APMQ nội tiếp được trong đường tròn và xác định tâm O của đường tròn này.
b)     Chứng minh:
c)     Chứng minh: MP + MQ = AH
Bài 5 (1đ)
 Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a . Hai điểm M,N lần lượt di động trên hai đoạn thẳng AB,AC sao cho . Đặt AM = x và AN = y.
 Chứng minh : MN = a – x – y .
 
 
 
Tạ Vĩnh Hưng


 
 

HƯỚNG DẨN GIẢI
Bài 1:(2đ) a)    với x>0.
           
        
        
b)A >      

              x
                      Kết hợp điều kiện  : 0
Bài2:(2đ)
giải hệ phương trình :
a)Phương trình đường thẳng d có hệ số góc bằng k ,cho nên đường thẳng d có dạng y = kx + b.   ( k khác 0)
Vì (d) đi qua M(1; – 3) Cho nên ta có: k.1 + b = – 3  suy ra  b = – k – 3
Vậy phương trình đường thẳng (d) y = kx – k – 3
+ Điểm cắt trục hoành: .
+Điểm cắt trục tung:
b)Khi k = 2 thì    và B(0; - 5 )
Vậy  ( đvdt) 
Bài 3:( 2 đ)
Gọi x là  số ban đầu (
Gọi y là số đảo ngược (
Ta có hệ phương trình  :
Tạ Vĩnh Hưng


 
 

                                       
Giải phương trình (*) ta có: y = 24 ( tmđk) ; y= - 25 ( loại)
Vậy số sau khi đảo ngược là 24
Số ban đầu : 42
Bài 4: ( 3đ)
a)     Ta có
Nên tứ giác APMQ nội tiếp đường tròn đường kinh AM
có tâm O là trung điểm AM
b)     Ta có     ( AH là đường cao)
Cho nên 5 điểm A,P,M,H,Q cùng thuộc đường tròn đường kính AM
Mà      (AH là đường cao đồng thời cũng là phân giác)

Do đó H thuộc đường trung trực PQ
Và OP =OQ Nên O thuộc đường trung trực PQ
Vậy OH là đường trung trực PQ hay
c)        
Mà SABC = SAMB+ SACM

Bài 5 (1đ)
Từ M kẻ MN vuông góc AN; từ N kẻ NH vuông góc AM
Trong tam giác vuông MNK : MN2 = MK2 + NK2
Nên MN2 = AM2– AK2 +KN2   ( Vì MK2 = AM2–AK2)
        MN2 = AM2 + ( AN – AK)2 – AK2    ( Vì KN = AN – AK)
       MN2 = AM2 +  AN2 –2AN .AK
Mà AK = AM.cosMAK =
      Cho nên  MN2 = AM2 +  AN2 –AN .AM = x2 + y2 – x.y
Tạ Vĩnh Hưng


 
 

Mà ( a – x – y)2 =  a2 + x2 + y2 – 2ax – 2ay + 2xy  
Do đó MN2 –  ( a – x – y)2  = x2 + y2 – x.y – (a2 + x2 + y2 – 2ax – 2ay + 2xy)
                                            =  – a2  +2ax + 2ay –3xy   (1)
Mặt khác
Từ (1), (2) Ta có MN2 = ( a – x – y )2
Suy ra MN = a – x – y
 
 
 
Tạ Vĩnh Hưng


Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2018-06-14 16:05:27 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 55 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: docx
lần xem

đề thi đề ,đáp án vào 10 môn toán bình định 18 -19, Đại số 9. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BÌNH ĐỊNH NĂM HỌC 2018 – 2019 Đề chính thức Môn thi: TOÁN Ngày thi: 13/06/2018 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1:(2đ)

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso9/de-dap-an-vao-10-mon-toan-binh-dinh-18-19.3x400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan