CHUYÊN VÒNG 1 THÁI BÌNH 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
!--[if IE]>
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN  
NĂM HỌC 2017 - 2018  
THÁI BÌNH  
TRƯỜNG THPT THÁI BÌNH  
Đề chính thức  
Môn: TOÁN (Chuyên chung)  
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)  
Tên : Trương Quang An  
Địa chỉ : Xã Nghĩa Thắng ,Huyện Tư Nghĩa ,Tỉnh Quảng Ngãi  
Điện thoại : 01208127776.Nguồn gốc :sưu tầm đề và tự tay gõ đáp án  

x  4  
với  
x 3 x  2  2x 3 x 1  

1
Câu 1(2,5 điểm ) Cho biểu thức P   
1 :  1
(
x  0, x  , x 1, x  4)  
4
a.Rút gọn biểu thức P  
b.Tìm x sao cho P=2019  
1
0
c.Với x  5 tìm giá trị nhỏ nhất của T  P   
x
1
1
Câu 2(0,75 điểm ) Cho hai đường thẳng(d )y  mx  m;(d )y   x  với m là tham  
1
2
m
m
số khác 0. Gọi I(x ; y ) là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (d1) với (d2 ).Tính  
0
0
2
0
2
0
T  x  y  
2
Câu 3(1,25 điểm ) Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình x (2m)x 1m  0(m  
là tham số)  
a. Tìm m để x  x  2 2  
1
2
1
1
b.Tìm m sao choT   

đạt giá trị nhỏ nhất  
2
x1 1) (x 1)  
2
(
2
Câu 4(1,5 điểm )  
a.Giải phương trình 4x 8072  9x 18162  5  
3 3 2  
x  y 3x  6x 3y  4  0  
2 2  b.Giải hệ phương trình  
x  y 3x 1  
Câu 5(3,5 điểm ) Cho đường tròn tâm O bán kính a và điểm J có JO=2a .Các đường  
thẳng JM,JN theo thứ tư là các tiếp tuyến tại M ,tại N của đường tròn (O) .Gọi K là  
trực tâm của tam giác JMN, H là giao điểm của MN với JO.  
a.Chứng minh rằng H là trung điểm của OK.  
b. Chứng minh rằng K thuộc đường tròn tâm O bán kính a.  
c.JO Là tiếp tuyến của đường tròn tâm M bán kính r .Tính r  
d.Tìm tập hợp điểm I sao cho từ điểm I kẻ được hai tiếp tuyến với đường tròn (O) và  
hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.  
Câu 6(0,5 điểm ) Cho x,y,z là ba số thực không âm thỏa mãn12x 10y 15z  60.Tìm  
2
2
2
giá trị lớn nhất của T  x  y  z 4x 4y  z  
.Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 15:38:22 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 136 | Lần xem: | Page: 2 | FileSize: 0.75 M | File type: pdf
lần xem

đề thi CHUYÊN VÒNG 1 THÁI BÌNH 2018, Đại số 9. <!DOCTYPE html !--[if IE]> <![endif]--> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2017 - 2018 THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT THÁI BÌNH Đề chính thức Môn: TOÁN (Chuyên chung) Th

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso9/chuyen-vong-1-thai-binh-2018.j1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khácđề thi liên quan