Bài GTNN của Huyền Trang

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Với x, y là những số thực dương, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
                   
Dùng BĐT AM-GM cho hai số dương:
 

    MinP = 1 khi x = y
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-05-05 16:34:28 | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi Bài GTNN của Huyền Trang, Đại số 9. Với x, y là những số thực dương, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: Dùng BĐT AM-GM cho hai số dương:  MinP = 1 khi x = y

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso9/bai-gtnn-cua-huyen-trang.h7o50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác