KIEM TRA KSCL HKI PGD YÊN KHÁNH

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT
YÊN KHÁNH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 8
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

 
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Câu 1: Phân thức xác định với:
A.
B.
C.
D. Mọi
 
Biểu thức P trong đẳng thức
Câu 2:
A.
B. 4x-8
C. 2x-4
D. 2x-2
 
Câu 3: Hình vuông có đường chéo bằng 2 dm thì cạnh bằng:
A. dm
B. 1 dm
C. dm
D. 2 dm
 
Câu 4: Hình thoi có hai đường chéo bằng 6 cm và 8 cm thì cạnh bằng:
A. 5 cm
B. 10 cm
C. 12,5 cm
D. 7 cm
 
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a)
b) - 5+ 5x - 5
 
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a)
b)
 
Câu 3: Cho biểu thức:
a)     Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức A xác định.
b)     Rút gọn A.
Câu 4: Cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt lấy các điểm M, N, E, F sao cho AM = CN = CE = AF.
a)     Chứng minh tứ giác ANCF là hình bình hành.
b)     Chứng minh tứ giác MNEF là hình chữ nhật.
c)      Gọi H là hình chiếu của A trên BF. Tính góc CHM.
Câu 5: Cho x + y = 2 chứng minh rằng:

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-12-16 21:21:32 | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 91 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

đề thi KIEM TRA KSCL HKI PGD YÊN KHÁNH, Đại số 8. PHÒNG GD&ĐT YÊN KHÁNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TOÁN 8 (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề) I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Câu 1: Phân thức xác định với: A. B.

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/kiem-tra-kscl-hki-pgd-yen-khanh.vtux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác