de kiem tra hoc ky II toan 8 năm 2011-2012(tự luận)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT T.CHƯƠNG
TRƯỜNG THCS THANH AN
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn thi: Toán 8
(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên:……………………….………………………………………..Lớp: 8C

Bài 1. (2 đ) Giải các phương trình sau:
a) 2x – 5 = 0 b) 
c)  d) (x-2)(x+3) = 0
Bài 2. (2 đ) Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số:
a)  b) 3x – 2  4
c) 5x + 2  x + 1 d) 
Bài 3. (2,5đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một ôtô đi từ A đến B vận tốc 50 km/h rồi từ B quay về A với vận tốc 40 km/h. Cả đi và về mất một thời gian là 5 giờ 24 phút. Tìm chiều dài quãng đường AB
Bài 4. (3,5 đ) Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Vẽ đường cao AH.
Tính BC
Chứng minh AB2 = BH.BC. Tính BH, HC
Vẽ phân giác AD của góc A (D  BC)
Chứng minh H nằm giữa B và D
Bài làm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-05-08 16:02:37 | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 162 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra hoc ky II toan 8 năm 2011-2012(tự luận), Đại số 8. PHÒNG GD&ĐT T.CHƯƠNGTRƯỜNG THCS THANH ANĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012Môn thi: Toán 8(Thời gian làm bài 90 phút)Họ và tên:……………………….………………………………………..Lớp: 8CBài 1. (2 đ) Giải các ph

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-toan-8-nam-2011-2012-tu-luan.c725xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác