de kiem tra hoc ky II toan 8 năm 2011-2012(tự luận)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
PHÒNG GD&ĐT T.CHƯƠNG
TRƯỜNG THCS THANH AN
ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn thi: Toán 8
(Thời gian làm bài 90 phút)

Họ và tên:……………………….………………………………………..Lớp: 8A

Bài 1. (2 đ) Giải các phương trình sau:
a) 3x – 6 = 0 b) 
c)  d) ( x + 5( – 2x = 2
Bài 2. (2 đ) Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số:
a) 3x + 7 < x – 1 b) 2(x + 3) – 4(x – 6) < 3x – 5
c) 3x  x – 1 d) 
Bài 3. (2,25đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một ôtô chạy trên quãng đường AB. Lúc đi ôtô chạy với vận tốc 42 km/h, lúc về ôtô chạy với vận tốc 36 km/h, vì vậy thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 60 phút. Tính quãng đường AB .
Bài 4. (3đ) Cho tam giác ABC vuông ở A, có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Vẽ đường cao AH.
Tính BC
Chứng minh AB2 = BH.BC. Tính BH, HC
Vẽ phân giác AD của góc A (D  BC)
Chứng minh H nằm giữa B và D
Bài 5. (0,75 đ) Tìm số nguyên m lớn nhất để phương trình:
 có nghiệm
Bài làm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2012-05-08 16:02:00 | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 164 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

đề thi de kiem tra hoc ky II toan 8 năm 2011-2012(tự luận), Đại số 8. PHÒNG GD&ĐT T.CHƯƠNGTRƯỜNG THCS THANH ANĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011 – 2012Môn thi: Toán 8(Thời gian làm bài 90 phút)Họ và tên:……………………….………………………………………..Lớp: 8ABài 1. (2 đ) Giải các ph

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso8/de-kiem-tra-hoc-ky-ii-toan-8-nam-2011-2012-tu-luan.7625xq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác