nâng cao và gợi ý giải

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Thứ …..ngày….tháng…. năm 2019
Họ tên:  ……………       lớp: 9
KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH
Thời gian 40 phút
Đề bài:
Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của 2 2046 Ta có 2 4k+1 = _2; 2 4k+2 = _4; 2 4k+3 = _8; 2 4k = _6. Vì 2046 = 4. 511 + 2 nên chữ số tận cùng của 2 2046 là 4. Bài 2: Tìm chữ số tận cùng của 21! Do trong tích 21! có chứa thừa số 10 nên tận cùng cùng tích này là chữ số 0.
Bài 3: Tìm chữ số a biết a56a6677 chia hết cho 9
Ta thấy để số a56a6677 chia hết cho 9 thì (a + 5 + 6 + a + 6 + 6 + 7 + 7) phải chia hết cho 9.
Hay (2a + 37) chia hết 9. Do a là chữ số nên a = 4.
Bài 4: Tìm chữ số tận cùng của 2 + 22 + 23 + ... + 2 75

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-09-14 09:31:22 | Thể loại: Đại số 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

đề thi nâng cao và gợi ý giải, Đại số 7. Thứ …..ngày….tháng…. năm 2019 Họ tên: …………… lớp: 9 KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH Thời gian 40 phút Đề bài: Bài 1: Tìm chữ số tận cùng của 2 2046 Ta có 2 4k+1 = _2; 2 4k+2 = _4; 2 4k+3 = _8; 2 4k = _6. Vì 204

https://tailieuhoctap.com/dethidaiso7/nang-cao-va-goi-y-giai.mwc70q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác