Kiểm tra HKI

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU
Đề kiểm tra
Học kỳ II Năm học 2010 - 2011
Môn: Công nghệ 6
1. Mục tiêu bài kiểm tra.
                - Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các bài đã học.
                - Biết tổng hợp khái quát hoá kiến thức.
                - Rèn luyện kĩ năng làm bài tổn
                - Ý thức tự giác độc lập suy nghĩ khi làm bài.
 2. Nội dung đề kiểm tra.
               - Hình thức: Kiểm tra viết- Tự luận.
 
MA TRẬN ĐỀ.
 
 
Nhận biết
Thông hiểu
Vân dụng
Cộng
Cấp độ thấp
cấp độ cao
1.Chương 3.
Nấu ăn trong gia đình
Nêu cách bảo quản chất dinh dưỡng trong quá trình sơ chế, chế biến món ăn
 
 
 
Giải thích các nguyên tắc tổ chức bữa ăn trong gia đình
 
Số câu:
Số điểm:
lệ:
 Số câu:1
Số điểm:1
Tỷ lệ:10%
 
 
Số câu:1
Số điểm:5
Tỷ lệ:50%
Số câu:2
Số điểm:6
Tỷ lệ: 60%
2. Chương 4.
Thu chi trong gia đình
 
Hiểu được thế nào là cân đối thu chi
Trình bày được khái niệm về chi tiêu trong gia đình
 
 
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
 
Số câu:1
Số điểm:1,5
Tỷ lệ:15%
Số câu:1
Số điểm:2,5
Tỷ lệ:25%
 
 
Số câu2
Số điểm:4
Tỷ lệ:40%
Số câu:
Số điểm:
Tỷ lệ:
Số câu:1
Số điểm:1
Tỷ lệ:10%
 
Số câu:1
Số điểm:1,5
Tỷ lệ:15%
Số câu:1
Số điểm: 2.5
Tỷ lệ: 25%   
Số câu:1
Số điểm:5
Tỷ lệ:50%
Số câu:4
Số điểm:10
Tỷ lệ:100%
 
Biên soạn câu hỏi theo ma trận.
Câu 1: Để thưc phẩm không bị mất các loại sinh tố, nhất là những sinh tố dễ tan trong nước cần lưu ý vấn đề gì?
Câu 2: Thế nào là cân đối thu chi?
Giải thích hậu quả của tổng thu = tổng chi và tổng thu
Câu 3: Hãy nêu khái niệm chi tiêu trong gia đình? Gia đình em thường chi những khoản nào?
Câu 4: Để tổ chức tốt bữa ăn hợp lý trong gia đình cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?
Hãy giải thích từng nguyên tắc đó?

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
 
Câu 1: Để thực phẩm không bị mất các loại sinh tố, nhất là các sinh tố dễ tan trong nước cần: (1 điểm)
-         Không ngâm thực phẩm lâu trong nước.
-         Không để thực phẩm khô héo
-         Không đun nấu thực phẩm lâu
-         Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp.
-         Phải biết áp dụng hợp lý các qui trình chế biến và bảo quản thực phẩm
Câu 2: Cân đối thu chi là:(1,5 điểm)
-         Đảm bảo tổng thu lớn hơn tổng chi
-         Có tích luỹ
-         Tổng thu bằng tổng chi: Không có tích luỹ, gặp khó khăn khi gặp các việc đột xuất, không có khả năng mua sắm thêm các vật dụng cần thiết…
-         Tổng thu nhỏ hơn tổng chi: Luôn luôn thiếu tiền, khi cần thiết phải vay nợ, không có khả năng chi trả
Câu 3: khái niệm chi tiêu trong gia đình: (2,5 điểm)
-         Chi tiêu trong gia đình là: Chi phí để đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu của họ.
-         Nêu được các khoản chi của gia đình ( ăn, mặc, ở, học tập, …)
Câu 4: Để tổ chức tốt bữa ăn hợp lý trong gia đình cần tuân thủ theo nguyên tắc:(5 điểm)
- Các nguyên tắc tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình
+ Đáp ứng nhu cầu cho các thành viên trong gia đình
+ Phù hợp với điều kiện tài chính
+ Đảm bảo cân bằng chất dinh dưỡng
+ Thay đổi món ăn, phương pháp chế biến
-         Giải thích từng nguyên tắc:
+ Các thành viên trong gia đình có lứa tuổi, giới tính, thể trạng, công việc khác nhau vì vậy có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau
+ Tuỳ số tiền cần chi để cân nhắc mua thực phẩm đủ chất, đủ lượng
+ Thực phẩm phải ở cả 4 nhóm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng
+ thay đổi món ăn để tránh nhàm chán, thay đổi phương pháp chế biến để có món ăn ngon miệng

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2011-08-14 09:01:20 | Thể loại: Công nghệ 6 | Lần tải: 79 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

đề thi Kiểm tra HKI, Công nghệ 6. PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU Đề kiểm tra Học kỳ II Năm học 2010 - 2011 Môn: Công nghệ 6 1. Mục tiêu bài kiểm tra. - Thông qua bài kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các bài đã

https://tailieuhoctap.com/dethicongnghe6/kiem-tra-hki.2u49wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác