PHÒNG GD & ĐT SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHĂNG SÔ LIN



(Đề thi gồm 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017- 2018

Môn: Âm nhạc . Lớp 9
Thời gian:45 phút ( Thực hành )





Đề bài:
Hãy trình bày 1 trong 2 bài hát mà em đã được học trong học .
1: Bóng dáng một ngôi trường: Nhạc và lời: Hoang Lân.
2: Nụ cười: Nhạc Nga- Phỏng dịch lời: Phạm Tuyên.
Hết





























PHÒNG GD & ĐT SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHĂNG SÔ LIN


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017- 2018

Môn: Âm nhạc Lớp 9
Thời gian: 45 phút




Câu
Nội dung
Biểu điểm


- Hát đúng giai điệu, hát trôi chảy, rõ lời bài hát.
- Thuộc lời ca, hát có tình cảm .


Đ


 - Không thuộc bài hát
CĐ