TUẦN 7-TIẾT 7: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN :ÂM NHẠC – lỚP 9


I.Nội dung: Kiểm tra thực hành
Tổ 1: Trình diễn bài hát Bóng dáng một ngôi trường ( Nhạc và lời: Hoàng Lân)
Tổ 2: Trình diễn bài hát Nụ cười( Nhạc Nga- Phỏng dịch lời: Phạm Tuyên).
Tổ 3: Đọc và hát lời ca bài TĐN số 1 Cây sáo
Tổ 4: Đọc và hát lời ca bài TĐN số 2 Nghệ sĩ với cây đàn.

II. Yêu cầu:
1.Hát (10 điểm)
Hát thuộc lời ,đúng giai điệu bài hát (5đ)
- Thể hiện được tình cảm ,sắc thái của bài hát (2đ).
Có biểu diễn tốt, thể hiện động tác phụ họa (2đ).
Có giọng hát hay (1đ).

2. Tập đọc nhạc (10đ):
Đọc dúng.(7đ).
Đọc trôi chảy,trau chuốt; Thể hiện được tình cảm sắc thái của bài TĐN (3đ).


-----Hết-----

TUẦN 17-18 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Âm nhạc-9


I. Kiểm tra thực hành:
1. Hát: (10đ)
Bốc thăm và trình bày theo nhóm một bài hát mà em đã học, gồm trong những bài sau:
Bóng dáng một ngôi trường (Nhạc và lời: Hoàng Lân)
Nụ cười (Nhạc Nga – dịch Phạm Tuyên)
Nối vòng tay lớn (Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn)
Lí kéo chài (Dân ca Nam Bộ)

2. Tập dọc nhạc: ( (10đ)
Bốc thăm và dọc một bài tập đọc nhạc đã học, gồm trong những bài sau:
-TĐN số 1: Cây sáo
-TĐN số 2: Nghệ sỉ với cây đàn
-TĐN số 3: Lá xanh
-TĐN số 4: Cánh én tuổi thơ

II. Yêu cầu:
1.Hát (10 điểm)
Hát thuộc lời ,đúng giai điệu bài hát (5đ)
- Thể hiện được tình cảm ,sắc thái của bài hát (2đ).
Có biểu diễn tốt, thể hiện động tác phụ họa (2đ).
Có giọng hát hay (1đ).

2. Tập đọc nhạc (10đ):
Đọc dúng.(7đ).
Đọc trôi chảy,trau chuốt; Thể hiện được tình cảm sắc thái của bài TĐN (3đ).


-----Hết-----

TUẦN 17-18-19 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Âm nhạc – 8
I. Kiểm tra thực hành:
1. Hát: (10đ)
Tự chọn và trình bày theo nhóm một bài hát đã học, gồm một trong những bài sau:
Mùa thu ngày khai trường (nhạc và lời: Vũ Trọng Tường)
Lý dĩa bánh bò ( dân ca Nam Bộ)
Tuổi hồng ( Nhạc và lời :Trương Quang Lục)
Hò Ba Lý (dân ca Quảng Nam)
2. Tập đọc nhạc: (10đ).
Bốc thăm và đọc một bài tập đọc nhạc đã học, gồm trong những bài sau:
TĐN số 1: Chiếc đèn ông sao
TĐN số 2: Trở về Su-ri-en-tô
TĐN số 3 : Hãy hót ,chú chim nhỏ hay hót
TĐN số 4: Chim hót đầu xuân.

II. Yêu cầu:
1.Hát (10 điểm)
Hát thuộc lời ,đúng giai điệu bài hát (5đ)
- Thể hiện được tình cảm ,sắc thái của bài hát (2đ).
Có biểu diễn tốt, thể hiện động tác phụ họa (2đ).
Có giọng hát hay (1đ).

2. Tập đọc nhạc (10đ):
Đọc dúng.(7đ).
Đọc trôi chảy,trau chuốt; Thể hiện được tình cảm sắc thái của bài TĐN (3đ).


-----Hết-----


TUẦN 17- 18 – 19 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN : ÂM NHẠC – 7

I. Kiểm tra thực hành:
1. Hát : Trình bày theo nhóm một trong các bài hát đã học .
- Mái trường mến yêu ( Nhạc và lời : Lê Quốc Thắng)
- Lí cây đa ( Dân ca Quan họ Bắc Ninh)
- Chúng em cần hòa bình ( Nhạc và lời : Hoàng Lân –Hoàng Long)