de kt toan 7 thi lai

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TP BMT                  ĐỀ THI LẠI - Năm học 2016 -2017                                                                                               
TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG                                        MÔN TOÁN 7                                                                                       
                                                                                                      Thời gian: 60 phút
 
 
I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2xy là:
2x2y          B. 4xy             C.                D. x2y2
Câu 2: Bậc của đơn thức 3 x2y2 là:
3                B. 8                 C.5                        D. 5
Câu 3:Giá trị của biểu thức 2x -1 tại x =2 là:
3               B. 5                 C.1                        D. 0
Câu 4: Cho ABC có ; ; Số đo góc C là:
900            B. 700             C.1100                    D. 100
Câu 5: Bộ ba nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông:
3cm; 4cm; 5cm      B. 4cm; 4cm; 8cm      C.2cm; 6cm; 8cm      D .9cm; 12cm; 16cm     
Câu 6: Cho ABC cân tại A có số đo góc B bằng 500, số đo góc C là:
1300           B. 800              C.1500                    D. 500
II/ TỰ LUẬN( 7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm) a/ Thu gọn đơn thức: 2xy. 3xy2z
                           b/ Thu gọn đa thức: 2x2y + 3xy + 5x2y
Bài 2: ( 2 điểm) Cho A(x) = 2x3 – 4x2 + x + 1
                                  B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3
Tính A(x) + B(x) ;  A(x) - B(x)
Bài 3: ( 3 điểm) Cho ABC cân tại A ( góc A0 ) . Kẻ đường cao AH.
          a/ Chứng minh AHB = AHC
          b/ Chứng minh HB = HC
 
--------------------------------Hết--------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LẠI – MÔN TOÁN 7 _NĂM HỌC 2016-2017
 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu:
1
2
3
4
5
6
Đáp án:
B
C
A
B
A
D
 
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài
Đáp án:
Điểm
1
(2,0 điểm)
a/ Thu gọn đơn thức: 2xy. 3xy2z = 6x2y3z
1,0
b/ Thu gọn đa thức: 2x2y + 3xy + 5x2y = (2x2y + 5x2y) + 3xy = 7x2y + 3xy
1,0
2
 
(2,0 điểm)
 
a/                              A(x) = 2x3 – 4x2 + x   + 1
                                  B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3
                       A(x) + B(x)= 5x3  - 2x2 + 6x + 4
 
1,0
 
b/ /                               A(x) = 2x3 – 4x2 + x   + 1
                                   B(x) = 3x3 + 2x2 + 5x + 3
                       A(x) - B(x)  = - x3 - 6x2 - 4x - 2
 
 
1,0
3
 
(3,0 điểm)
 
a/ Xét AHB và  AHC có:
Góc AHB = góc AHC ( =900) ( gt)
( 2 góc đáy tam giác cân)
AB = AC ( định nghĩa tam giác cân)
Vậy AHB = AHC ( Cạnh huyền – góc nhọn)
 
2,0
b/ AHB = AHC ( Cm ở câu a)
    HB =HC ( 2 cạnh tương ứng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0
** Lưu ý: HS làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 13:18:51 | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: docx
lần xem

đề thi de kt toan 7 thi lai, Đại số 8. PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO TP BMT ĐỀ THI LẠI - Năm học 2016 -2017 TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG MÔN TOÁN 7 Thời gian: 60 phút I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm) Câu 1: Đơn thức đồng dạng với đơn thức 2xy là: 2x2y B. 4xy C. D. x2y2 Câu 2: Bậc của đơn thức 3 x2y2 là: 3 B. 8 C.5 D. 5 Câu 3:Giá trị của biểu thức 2x -1 tại x =2 là: 3 B. 5 C.1 D. 0 Câu 4: Cho ABC có ; ; Số đo góc C là: 900 B. 700 C.1100 D. 100 Câu 5: Bộ ba nào sau đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông: 3cm; 4cm; 5cm B. 4cm; 4cm; 8cm C.2cm;

https://tailieuhoctap.com/de-thi/de-kt-toan-7-thi-lai.rxtx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác