Bài 1 Dao động cơ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Diện tích tam giác ABC là … ?<br>S =<br>7,5<br>Đúng !<br>Sai !<br>Sai !<br>6<br>8<br>Hoan hô !<br>Trắc nghiệm khách quan<br>A<br>C<br>B<br>H<br>3<br>5<br>AC = 5.<br>BH = 3.<br><br>? S<br>Kết thúc giờ học<br>Diện tích tam giác ABC là … ?<br>Trắc nghiệm khách quan<br>A<br>C<br>B<br>H<br>3<br>5<br>AC = 5.<br>BH = 3.<br><br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-19 08:25:27 | Thể loại: Dao động cơ | Lần tải: 16 | Lần xem: | Page: 2 | FileSize: | File type: ppt
lần xem

Bài 1 Dao động cơ , Dao động cơ . Diện tích tam giác ABC là … ?S =7,5Đúng !Sai !Sai !68Hoan hô !Trắc nghiệm khách quanACBH35AC = 5.BH = 3.? SKết thúc giờ họcDiện tích tam giác ABC là … ?Trắc nghiệm khách quanACBH35AC = 5.BH = 3.

https://tailieuhoctap.com/daodongco/bai-1-dao-dong-co.n4400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan