Quốc Ca - Quốc Tế Ca.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

QUỐC CA : Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù. Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng. Tiến mau ra sa trường. Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền. 

QUỐC TẾ CA : Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian! Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn! Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi. Quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành.Toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa. Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Đấu tranh này là trận cuối cùng.Kết đoàn lại để ngày mai. L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ. Sẽ là xã hội tương lai. Đấu tranh này là trận cuối cùng.Kết đoàn lại để ngày mai. L'Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Xem phim | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Quốc Ca - Quốc Tế Ca., Xem phim. QUỐC CA : Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quâ

https://tailieuhoctap.com/baivietxemphim/quoc-ca-quoc-te-ca.mva60q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác