Ai không hiểu ai

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Ba: Tại sao con lại điểm xấu? Con có hiểu câu hỏi của thầy giáo không?

Con: Dạ có ạ! Nhưng thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con.

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Xả stress | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Ai không hiểu ai, Xả stress. Ba: Tại sao con lại điểm xấu? Con có hiểu câu hỏi của thầy giáo không? Con: Dạ có ạ! Nhưng thầy giáo lại không hiểu câu trả lời của con.

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/ai-khong-hieu-ai.1uzeyq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan