Ai có thể hiểu phụ nữ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Mt t phú đang đi do dc b bin thì nht được mt cái chai. Khi ông m nút chai thì mt v thn xut hin và nói:

- Vì s gii thoát này, ta cho anh mt điu ước.

T phú đã có mi th trên đi, ông nói:

- Tôi hay đến Hawaii ngh mát, nhưng li s đi máy bay và tàu thy, hãy to cho tôi mt cây cu t đây đến đó.

V thn đn đo vài phút ri nói:

- Điu đó tht khó thc hin. Phi đóng hàng triu tr ln xung bin sâu, đ hàng t tn bê tông gia đi dương... Ri còn thu triu, bão táp, đng đt... Yêu cu này tht quá sc ca ta.

Ông t phú đành thay đi điu ước:

- Thế thì hãy nói cho tôi nhng bí n ca ph n. Điu gì khiến h khóc và cười? Ti sao tính khí h tht thường? Làm thế nào đ h hài lòng?

V thn tr nên luống cuống hơn, chân tay tha thãi, cui cùng thần tc lưỡi:

- Thôi được, anh mun cây cu cho hai hay bn làn xe?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Vui một tí! | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Ai có thể hiểu phụ nữ, Vui một tí!. Một tỷ phú đang đi dạo dọc bờ biển thì nhặt được một cái chai. Khi ông mở nút chai thì một vị thần xuất hiện và nói: - Vì sự giải thoát này, ta cho anh một điều ước. Tỷ phú đã có mọi thứ trên đời, ông

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/ai-co-the-hieu-phu-nu.hq8luq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan