Hồn bướm mơ Tiên

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .


    

 

Nhân dịp đầu Xuân, Vua Lê Thánh Tông ngự thăm nhà Thái Học (Văn Miếu); lúc về ghé qua chùa Ngọc Hồ ở thôn Thanh Ngô gần đấy.
Tới nơi, Vua thấy cảnh trí u nhã, hoa cỏ xanh tươi, lại nghe tiếng ni cô tụng kinh vang vang trong chùa. Giọng ni cô trong như nước suối, mà du dương uyển chuyển lạ thường, khiến người nghe dường như cũng phiêu diêu trong thế giới cực lạc. Nhà Vua hứng tình, nguồn thơ lai láng, liền đề ngay lên vách chùa hai câu:

Tới nơi thấy cảnh thấy người,
Tuy vui đạo Phật chưa nguôi lòng trần!

     Rồi nhà Vua lấy hai câu ấy làm đầu đề, bắt các quan tuỳ tùng ngâm vịnh. Lúc ấy, Thân Nhân Trung, một trong hai vị phó soái của "Tao đàn nhị thập bát tú" có thơ vịnh như sau:

Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười
Sắc không tuy bụi, hãy lòng người.
Chày kình một tiếng tan niềm tục
Hồn bướm ba canh lẩn sự đời
Bể ái ngàn trùng mong tát cạn,
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi
Nào nào cực lạc nào đâu tá?
Cực lạc là đây chín rõ mười!

     Vua trao bài thơ cho ni cô xem, ni cô chê hai câu "thực" thiếu ý cảnh và sửa lại rằng:

Gío thông đưa kệ tan niềm tục,
Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời.

     Nhà Vua khen hay, rồi đưa luôn nàng về cung. Nhưng tục truyền, kiệu đi tới cửa Ðại Hưng thì nàng chợt biến mất. Lấy làm lạ, Vua liền sai dựng ở đó một cái lầu gọi là Vọng tiên lầu để lưu dấu người tiên.

ST 

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Việt Nam | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Hồn bướm mơ Tiên, Việt Nam. Nhân dịp đầu Xuân, Vua Lê Thánh Tông ngự thăm nhà Thái Học (Văn Miếu); lúc về ghé qua chùa Ngọc Hồ ở thôn Thanh Ngô gần đấy. Tới nơi, Vua thấy cảnh trí u nhã, hoa cỏ xanh tươi, lại nghe tiếng ni cô tụ

https://tailieuhoctap.com/baivietvietnam/hon-buom-mo-tien.u9d6wq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác