Triển khai Cuộc thi Tri ân người thầy dành cho GV, CB, HS, đang học tập và công tác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

* Loại

Công văn

* Số tư liệu:

260-CV/HĐTN

* Ngày ban hành:

Ngày 24tháng 01 năm 2017

* Tệp đính kèm:

 Download Văn bản tại đây!

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Triển khai Cuộc thi Tri ân người thầy dành cho GV, CB, HS, đang học tập và công tác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. * LoạiCông văn* Số tư liệu:260-CV/HĐTN* Ngày ban hành:Ngày 24tháng 01 năm 2017* Tệp đính kèm: Download Văn bản tại đây!..

https://tailieuhoctap.com/bai-viet/trien-khai-cuoc-thi-tri-an-nguoi-thay-danh-cho-gv-cb-hs-dang-hoc-tap-va-cong-tac-trong-cac-co-so-giao-duc-tren-dia-ban-huyen.2onr0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác