Chương trinh Phối hợp giữa Huyện đoàn với Phòng GD&ĐT chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội trường học, năm học 2017 – 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .
Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh | Lần tải: | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: | File type:
1 lần xem
  Embed   Report

bài giảng Chương trinh Phối hợp giữa Huyện đoàn với Phòng GD&ĐT chỉ đạo công tác Đoàn - Hội - Đội trường học, năm học 2017 – 2018, Văn Bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. .

https://tailieuhoctap.com/baivietvanbandoantncshochiminh/chuong-trinh-phoi-hop-giua-huyen-doan-voi-phong-gd-dt-chi-dao-cong-tac-doan-hoi-doi-truong-hoc-nam-hoc-2017-2018.l0uv0q.html

Nội dung

* Loại

Chương trình  

* Số tư liệu:

34/CTrPH.2017

* Ngày ban hành:

25 tháng 9 năm 2017

* Tệp đính kèm:

 Download Văn bản tại đây!


bài giảng liên quan