69987491_378601992835845_6132460914907021312_n

Uống rượu chiều thu…

 

Trung Thu, phố núi đổ cơn mưa

Bạn bè uống rượu nhắc chuyện xưa

Một thoáng bốn ba năm luân lạc

Vèo trông lá rụng đã bao mùa.

 

Rượu ngon, bạn hiền mang đãi ta

Hàn huyên vài chén đã ngà ngà

Phố xá mưa chiều thêm vắng ngắt

Chợt nhớ người xưa ở chốn xa…

 

Rượu sâm Ngọc Linh nhấp suốt chiều

Tỉnh say, hồn như vẫn liêu xiêu

Mưa rằm, trăng trốn sau mây xám

Đường về, chân đăm đá chân chiêu.

 

Hoài Nguyễn  - 13/9/2019