tuy_ca_3-4_500

Túy ca…

 

Ngao ngán cuộc đời, ta cứ say

Vui thú gì đâu ở chốn này?

Lúy túy Càn Khôn, riêng một cõi

Rượu hề! Trời đất cũng lăn quay

 

Thế sự bây giờ ai tỉnh say?

Buồn chán theo ta mãi từng ngày

Cảnh đời dâu biển như mộng ảo

Quên đi, chỉ còn chén rượu cay.

 

Trần gian nhìn đâu cũng đảo điên

Cơn say giúp ta đỡ muộn phiền

Bầu rượu rong chơi qua ngày tháng

Để câu thơ chợt hóa thần tiên.

 

Trăm năm cõi tạm có nghĩa gì!

Quên bén nó đi, chỉ tửu thi

Chuếnh choáng liêu xiêu cùng vũ trụ

Về cõi vô cùng, cứ thế đi …

 

Đáy nước, ô kìa một bóng trăng

Ta thấy đâu đây dáng Nguyệt Hằng

Nhìn ta say khướt, nàng cười mỉm

Tỉnh rồi người còn nhớ em chăng?

 

Hoài Nguyễn  - 06/02/2018