Đi giữa mù sương - thơ Hoài Nguyễn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

mu_suong_500

Đi giữa mù sương

 

Chiều lê gót nhỏ bên đường

Dáng gầy bên dốc mù sương một mình

Nắng vàng mấy sợi lung linh

Chợt nghe côi cút mối tình cách xa.

 

Lặng buồn theo tháng ngày qua

Rồi từng khuya mắt lệ nhòa riêng em

Chợt mong giấc mộng dịu êm

Để tàn canh thoáng tim mềm nhớ thương

 

Từng ngày đi giữa mù sương

Dài hun hút mỏi bên đường thông reo

Ném sầu xuống vực cheo leo

Giấu tình ai đó để theo em về…

 

Người còn ngàn dặm sơn khê

Cho em ngập mãi cõi mê suốt đời

Tình nhân xa tít cuối trời

Chiều buông sương lạnh bên đồi quạnh hiu…

 

Hoài Nguyễn  - 05/5/2019

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Trang Văn Thơ | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Đi giữa mù sương - thơ Hoài Nguyễn, Trang Văn Thơ. Đi giữa mù sương Chiều lê gót nhỏ bên đường Dáng gầy bên dốc mù sương một mình Nắng vàng mấy sợi lung linh Chợt nghe côi cút mối tình cách xa. Lặng buồn theo tháng ngày qua Rồi từng khuya mắt lệ nhòa

https://tailieuhoctap.com/baiviettrangvantho/di-giua-mu-suong-tho-hoai-nguyen.y7o50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khác