Công điện của Bộ GD-ĐT: Đẩy mạnh công tác phòng chống cúm A(H1N1) trong CSGD

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

 

(GD&TĐ) - Chiều nay (21/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn khẩn về việc Đẩy mạnh công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) gửi các Các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, và trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc.     

 

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2009, tại trường phổ thông tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đã có 34 học sinh và giáo viên nhiễm cúm A(H1N1). Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai ngay một số hoạt động cấp bách sau:

Thông báo ngay cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong phạm vi quản lý biết và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các CSGD.

Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, khẩn trương xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại đơn vị.

Ban chỉ đạo công tác y tế trường học của sở giáo dục và đào tạo triển khai ngay các hoạt động cấp bách sau:

 

Nhận được công văn này, các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tổ chức triển khai thực hiện ngay và gửi báo cáo tình hình phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) tại cơ sở giáo dục trong địa bàn quản lý theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Điện thoại/ Fax: 04 8694029; ĐT DĐ: 0913238197; Email: ltkdung@moet.gov.vn./.

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống cúm A(H1N1) của tỉnh/thành phố, Sở Y tế và các cơ quan, ban ngành của địa phương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong các CSGD trên địa bàn quản lý;

Chỉ đạo các CSGD tích cực thực hiện Quy định về hoạt động y tế trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các cơ sở nội trú, bán trú, các bếp ăn tập thể của CSGD;

Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) theo khuyến cỏo của Bộ Y tế cho học sinh, giáo viên, cán bộ giáo dục, huy động lực lượng này tích cực tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư;

Tăng cường giám sát dịch trong các CSGD, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ nhiễm virut cúm A(H1N1), thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền để xử lý triệt để;

Phối hợp với sở Y tế chỉ đạo các trường cao đẳng, trung cấp Y – Dược ở địa phương chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, sinh phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia chống dịch;

Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống cúm A(H1N1) trong các CSGD trên địa bàn quản lý. Tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực từ Trung ương, từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các CSGD có nhu cầu;

Thực hiện quyết định của Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố, đóng cửa CSGD có dịch cúm A(H1N1) để hạn chế tối đa sự lây lan và lấy chỗ đặt bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

Ban chỉ đạo công tác y tế trường học của các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp triển khai ngay các hoạt động cấp bách sau:

Phối hợp với Ban chỉ đạo tỉnh/thành phố phòng chống đại dịch cúm, Sở Y tế và các cơ quan ban ngành của địa phương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch cúm A(H1N1) trong đơn vị.

Tích cực thực hiện Quy định về hoạt động và tổ chức trạm y tế trong các đại học, học viện các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tăng cường vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là ký túc xá, nhà ăn tập thể của đơn vị.

Tuyên truyền mạnh mẽ các biện pháp phòng chống dịch cúm A(H1N1) theo khuyến cỏo của Bộ Y tế cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là cán bộ trạm y tế của đơn vị; huy động các lực lượng này tham gia tuyên truyền trong cộng đồng dân cư bằng những hình thức phong phú như tờ rơi, tranh cổ động, bảng tin, truyền thanh nội bộ,...; huy động cộng tác viên, tích cực tham gia khử trùng, xử lý các ổ dịch cúm A(H1N1).

Tăng cường giám sát dịch trong đơn vị, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ nhiễm virut cúm A(H1N1), thông báo kịp thời cho cơ quan y tế có thẩm quyền để xử lý triệt để.

Các trường đại học Y – Dược chuẩn bị đủ cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị, sinh phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham gia chống dịch cúm A(H1N1).

Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống cúm A(H1N1) trong đơn vị. Tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương, từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ. 

Thực hiện quyết định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm A(H1N1), đóng cửa CSGD có dịch cúm để hạn chế tối đa sự lây lan và lấy chỗ đặt bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

Quang Anh

(Theo Giáo dục & Thời đại online)

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Trang tin | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Công điện của Bộ GD-ĐT: Đẩy mạnh công tác phòng chống cúm A(H1N1) trong CSGD, Trang tin. (GD&TĐ) - Chiều nay (21/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn khẩn về việc Đẩy mạnh công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) gửi các Các sở giáo dục và đào tạo; Các đại học, học viện, các trường

https://tailieuhoctap.com/baiviettrangtin/cong-dien-cua-bo-gd-dt-day-manh-cong-tac-phong-chong-cum-a-h1n1-trong-csgd.x3pmuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan