Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 5

Đây là ngôi làng duy nhất của nước ta từng sinh ra hai vua của hai triều đại khác nhau cùng nhiều danh nhân khác.

(==> Rê chuột vào hình chú hổ phía dưới để xem đáp án)

Câu 1: Ngôi làng cổ nào ở Hà Nội được biết đến là “đất hai vua”?

A. Mông Phụ

B. Làng Cựu

C. Đường Lâm

D. Cự Đà

Hình ảnh có liên quan

Câu 2: Đường Lâm được công nhận là làng cổ đầu tiên của nước ta vào năm nào?

A. 2005

B. 2006

C. 2007

D. 2008

Hình ảnh có liên quan

Câu 3: Vị thám hoa nổi tiếng nào sinh ra ở làng Đường Lâm?

A. Đặng Ma La

B. Giang Văn Minh

C. Quách Đình Bảo

D. Cả 3 người trên

Hình ảnh có liên quan

Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 4

Câu 4: Giang Văn Minh đỗ thám hoa dưới thời triều đại nào?

A. Lý

B. Trần

C. Hậu Lê

D. Nguyễn

Hình ảnh có liên quan

Câu 5. Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng từng có công đánh đuổi quân xâm lược nào?

A. Hán

B. Tùy

C. Đường

D. Tấn

Hình ảnh có liên quan

Câu 6. Viên quan đô hộ nào sợ nghĩa quân Phùng Hưng đã phát bệnh mà chết?

A. Tô Định

B. Dương Sàn

C. Cao Chính Bình

D. Trần Bá Tiên

Hình ảnh có liên quan

Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 7

Câu 7. Người Đường Lâm nào đã ví tướng giặc là “đứa trẻ khờ dại”?

A. Ngô Quyền

B. Phùng Hưng

C. Giang Văn Minh

D. Phan Kế Toại

Hình ảnh có liên quan

Vua nao danh ho, khien tuong nha Duong so phat benh ma chet? hinh anh 8

Câu 8. Di tích lịch sử - văn hóa nào hiện nay còn ở Đường Lâm?

A. Lăng Ngô Quyền

B. Chùa bà chúa Mía

C. Đền thờ Phùng Hưng

D. Cả 3 di tích trên

Hình ảnh có liên quan

(theo Zing)

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Trắc nghiệm lịch sử | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?, Trắc nghiệm lịch sử. Đây là ngôi làng duy nhất của nước ta từng sinh ra hai vua của hai triều đại khác nhau cùng nhiều danh nhân khác. (==> Rê chuột vào hình chú hổ phía dưới để xem đáp án) Câu 1: Ngôi làng cổ nào ở Hà Nộ

https://tailieuhoctap.com/baiviettracnghiemlichsu/vua-nao-danh-ho-khien-tuong-nha-duong-so-phat-benh-ma-chet.13z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan