Trắc nghiệm lịch sử: Vua nào giết hổ dữ, khiến tướng giặc sợ phát bệnh mà chết?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Ông là một trong những vị vua nổi tiếng về võ công, từng một mình giết hổ trừ hại cho dân, sau đó khiến tướng giặc sợ đến phát bệnh mà chết.

Vua nao giet ho du, khien tuong giac so phat benh ma chet? hinh anh 1

Câu 1. Vua nào từng nổi tiếng với giai thoại tự mình giết hổ dữ trừ hại cho dân?

A. Lý Nam Đế

B. Triệu Quang Phục

C. Phùng Hưng

D. Phùng Hải

Câu 2: Phùng Hưng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nào?

A. Tùy

B. Đường

C. Tấn

D. Nam Hán

Câu 3. Phùng Hưng là hậu duệ của vị quan lang nổi tiếng nào từng vào uống rượu trong cung vua Đường Cao Tổ?

A. Phùng Tói Cái

B. Phùng Hạp Khanh 

C. Phùng Hải 

D. Phùng An

Câu 4. Phùng Hạp Khanh - bố của Phùng Hưng - từng tham gia cuộc khởi nghĩa của ai?

A. Lý Nam Đế

B. Triệu Việt Vương 

C. Mai Hắc Đế

D. Mai Thiếu Đế

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường của Phùng Hưng diễn ra vào năm nào?

A. 565

B. 665

C. 765

D. 766

Câu 6. Ngay khi dựng cờ khởi nghĩa, Phùng Hưng đã đem quân tấn công vào thành nào của quân xâm lược?

A. Luy Lâu

B. Tô Lịch

C. Tống Bình

D. Âu Lạc

Câu 7. Viên quan cai trị nhà Đường nào đã sợ đến phát bệnh mà chết khi bị nghĩa quân Phùng Hưng tấn công?

A. Cao Chính Bình

B. Cao Biền

C. Trần Bá Tiên

D. Tiêu Tư

Câu 8. Sau khi đánh bại nhà Đường, Phùng Hưng và em trai là Phùng Hải trị vì đất nước, ông mất năm nào?

A. 789

B. 790

C. 791

D. 792

Câu 9. Tương truyền, sau này Phùng Hưng đã hiển linh giúp ai đánh thắng giặc phương Bắc?

A. Khúc Thừa Dụ

B. Ngô Quyền

C. Đinh Bộ Lĩnh

D. Lê Hoàn

Vua nao giet ho du, khien tuong giac so phat benh ma chet? hinh anh 3

==> Đáp án:

1. C

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, thuộc Giao Châu. Ông vốn con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ. Tương truyền, lúc trẻ, ông đã giết chết một con hổ dữ cứu dân lành.

2. B

Phùng Hưng là lãnh tụ khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Đường của Trung Quốc.

3. A

Tương truyền, Phùng Hưng là cháu 7 đời của Phùng Tói Cái, người từng vào cung vua Đường Cao Tổ dự yến tiệc. 

4. C

Bố Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh từng tham gia cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường do Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) lãnh đạo năm 722. Sau đó, ông trở về quê chăm chút công việc điền viên, trở nên giàu có, trong nhà nuôi rất nhiều nô gia.

5. D

Theo các nhà sử học hiện nay, cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng diễn ra vào khoảng năm 766.

6. C

Ngay khi phát lệnh khởi nghĩa, Phùng Hưng đem quân tấn công vào thành Tống Bình, vốn là trung tâm cai trị của nhà Đường.

7. A

Trước sức mạnh của nghĩa quân Phùng Hưng, quan đô hộ Cao Chính Bình không dám ra đánh, đóng chặt cổng thành cố thủ, sau đó sợ hãi sinh bệnh mà chết.

8. C

Sau khi đánh đuổi quân giặc, Phùng Hưng cầm quyền cai quản đất nước. Ông mất năm 791.

9. B

Theo sách Việt điện u linh, về sau, chính Phùng Hưng đã hiển linh giúp Ngô Quyền đánh tan giặc Nam Hán trên sông Bạch Đằng.

(theo Zing)

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Trắc nghiệm lịch sử | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Trắc nghiệm lịch sử: Vua nào giết hổ dữ, khiến tướng giặc sợ phát bệnh mà chết?, Trắc nghiệm lịch sử. Ông là một trong những vị vua nổi tiếng về võ công, từng một mình giết hổ trừ hại cho dân, sau đó khiến tướng giặc sợ đến phát bệnh mà chết. Câu 1. Vua nào từng nổi tiếng với giai thoại tự mình giết h

https://tailieuhoctap.com/baiviettracnghiemlichsu/trac-nghiem-lich-su-vua-nao-giet-ho-du-khien-tuong-giac-so-phat-benh-ma-chet.52lu0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan