Vị vua nào vì bênh quan mà giết con?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Việc dung túng cho Lê Qúy Ly của vị vua này khiến nhà Trần dần suy sụp và rơi vào tay họ Hồ.

  • Nguyễn Thảo
 

(Thông tin trong bài được tham khảo từ Đại Việt Sử ký toàn thư)

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: TRẮC NGHIỆM | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Vị vua nào vì bênh quan mà giết con?, TRẮC NGHIỆM. Việc dung túng cho Lê Qúy Ly của vị vua này khiến nhà Trần dần suy sụp và rơi vào tay họ Hồ. Nguyễn Thảo (Thông tin trong bài được tham khảo từ Đại Việt Sử ký toàn thư)

https://tailieuhoctap.com/baiviettracnghiem/vi-vua-nao-vi-benh-quan-ma-giet-con.cvku0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan