Toán Hiệu Tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Đề bài : Tuổi Chính 2 năm trước bằng 2/5 tuổi Chính 7 năm sau. Tính tuổi Chính hiện nay.

GIẢI


Hiệu của 2 năm trước và 7 năm sau là :

2 + 7 = 9 ( năm )

Giá trị 1 phần :

9 : ( 5 -2 ) = 3 ( tuổi )

Tuổi Chính hiện nay :

6 + 2 = 8 ( tuổi )

Đáp số : 8 tuổi


CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN KHI LÀM BÀI !Nháy mắt

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán tổng tỉ | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Toán Hiệu Tỉ, Toán tổng tỉ. Đề bài : Tuổi Chính 2 năm trước bằng 2/5 tuổi Chính 7 năm sau. Tính tuổi Chính hiện nay. GIẢI Hiệu của 2 năm trước và 7 năm sau là : 2 + 7 = 9 ( năm ) Giá trị 1 phần : 9 : ( 5 -2 ) = 3 ( tuổi ) Tuổi C

https://tailieuhoctap.com/baiviettoantongti/toan-hieu-ti.5c4azq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan