Bài toán về tổng và tỉ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .

Một cửa hàng rau quả có 185,5kg chanh và cam. Sau khi bán, người bán hàng thấy rằng: lượng chanh đã bán bằng 1/4 lượng cam đã bán và lượng chanh còn lại nhiều hơn lượng cam còn lại 17,5kg. Hỏi cửa hàng đó đã bán được bao nhiêu ki - lô - gam mỗi loại, biết rằng ban đầu số chanh bằng 2/3 số cam?

Có thể download miễn phí file . bên dưới
Đăng ngày | Thể loại: Toán dân gian bằng thơ | Lần tải: | Lần xem: | Page: | FileSize: | File type:
lần xem

Bài toán về tổng và tỉ, Toán dân gian bằng thơ. Một cửa hàng rau quả có 185,5kg chanh và cam. Sau khi bán, người bán hàng thấy rằng: lượng chanh đã bán bằng 1/4 lượng cam đã bán và lượng chanh còn lại nhiều hơn lượng cam còn lại 17,5kg. Hỏi cửa hàn

https://tailieuhoctap.com/baiviettoandangianbangtho/bai-toan-ve-tong-va-ti.docz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan